Читать книгу Десет малки негърчета
Десет малки негърчета
Серия: 
9
Дата добавления:
2013-09-14
Язык книги:
Български
Кол-во страниц:
46

0

Десет малки негърчета похапваха добре, задави се едното, сега са девет те. Девет малки негърчета до късно поседяха, заспа едното непробудно и вече осем бяха. Осем малки негърчета пътуваха из Девън, едното там остана и върнаха се седем. Седем малки негърчета сякоха дърва, съсече се едното, остана без глава. Шест малки негърчета гощаваха се с мед, жилна го пчела едното — ето ти ги пет. Пет малки негърчета правото увлече, едното стана съдия...

Аннотация к книге 

Десет малки негърчета :
Десет малки негърчета похапваха добре, задави се едното, сега са девет те. Девет малки негърчета до късно поседяха, заспа едното непробудно и вече осем бяха. Осем малки негърчета пътуваха из Девън, едното там остана и върнаха се седем. Седем малки негърчета сякоха дърва, съсече се едното, остана без глава. Шест малки негърчета гощаваха се с мед, жилна го пчела едното — ето ти ги пет. Пет малки негърчета правото увлече, едното стана съдия и четири са вече. Четири малки негърчета поеха по море, заплесна се едно и три са само те. Три малки негърчета с животните играят, мечокът смачка там едно, та две са най-накрая. Две малки негърчета подскачат край водата, едно издъхна на брега — такава му била съдбата. Едно малко негърче останало само, обеси се и ето вече, че няма ни едно.
Добавить отзыв
Жушман Дмитрий
×