• 1
  • 2
Ти беше обаятелна река със много здрави бентове пред себе си. Но те един след друг се разрушиха от мътната ти страст за бързина. И няма ги сега дълбочините с мистични отражения по дъното. И няма ги ония звездни риби във подмолите с властна тъмнина. И ти си окончателно свободна. Свободна си пред мене, но си плитка. И който иска може да прегази навсякъде през твоята вода. И аз замервам жабите със камъни. Не е полезна всяка свобода.

Да, бе! Ако тия, със свободите — мислеха за ползите-нормалните и пропуснатите — Дай да замерваме жабите с камъни! Сух режим! Само сух режим за вас Жабозамервачи!…

Ей, драги ми Петко Необратимов — да не вземеш да се докачиш нещо от това, че те ползвам да си вържа текста… Аз все таквиз ще ги огелпя… ами да взема да го приключа този текст, да не затъна по- надълбоко. А сух режим няма да въвеждаме. Казах го само… така… Спирам!

,

Информация за текста

© Велимир Петров

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/13469]

Последна редакция: 2009-09-25 13:00:00

Вы читаете Сух режим
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×