• 1
  • 2

художествено органично цяло. Тези нишки водят до кантората на вестника, където работи Джордж Уилард (почти всички герои отиват там, при Джордж Уилард, в миг на върховно душевно напрежение), тези нишки сноват от разказ в разказ като совалка напред-назад и служат като допълнителни рефлектори на пестеливото драматическо действие в книгата. Те се преплитат в настроенията на великолепните годишни времена в Уайнсбърг, те заплитат, разплитат и оцветяват различно различните човешки участи в затънтеното американско градче.

Настоящото издание на „Уайнсбърг, Охайо“ от Шъруд Андерсън на български език попълва една празнина в панорамата на съвременната американска литература, която отдавна е станала достояние на българския читател.

,

Информация за текста

© 1985 Григор Павлов

Сканиране, разпознаване и редакция: moosehead, 2009

Издание:

Шъруд Андерсън. Уайнсбърг, Охайо

Издателство „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1985

Редактор: София Василева

Художник на корицата: Никола Марков

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/14766]

Последна редакция: 2009-12-16 13:10:00

  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×