• 1
  • 2

От истината за нашето ново битие бях прозряла, че новият амвон, от който масово се разпространяват слово и събитията на XX и XXI век, е микрофонът, обективът, екранът…

Оттук идват и опасенията на много богослови: какви семена ще посее новият проповедник, щом се слуша и възприема от милиони хора в различна възраст?

Следващата година за празника Въведение Богородично и Деня на християнското семейство отново се докоснах до мечтата си — бях поканена в храма на Видин.

От началото на март 2007 година имах възможност да живея и работя като екскурзовод в Клисурския манастир „Св.

Кирил и Методий“, където няколко пъти на ден в храма говорех за историята на християнството, пътя му сред славянските народи; вярата в Божието всемогъщество, продължаващия живот на душата в небесното царство… Сред мнозинството само двама мъже изказаха недоволство, че жена говори за Бога в храма. Ала радостта от срещите с хиляди гости и вярващи не помрачи душата ми. Бог позволява на всички живи същества да Го обичат, да Го възхваляват, да Му благодарят.

И блажен е, който се докосне до Неговата неограничаваща любов.

,

Информация за текста

© 2009 Мариана Тинчева-Еклесия

Свалено от „Моята библиотека“ (http://chitanka.info/text/11479)

Последна редакция: 2009-05-02 11:20:00

  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×