Но това беше само при условие, че Вселената е достатъчно голяма, за да бъдат изолирани всички експерименти.

Ако Ротор — техният Ноев Ковчег — беше изолиран като Земята и Слънчевата Система, той може би щеше да е успешният експеримент.

Но сега…

Той стисна юмруци от яд… и отчаяние. Защото знаеше, че човечеството ще се придвижва от звезда на звезда със същата лекота, с която се бе придвижвало от континент на континент, а преди това от област в област. Никаква изолираност, никакви самостоятелни експерименти. Неговият велик експеримент беше разкрит и обречен.

Същата анархия, същият упадък, същото безразсъдно късогледо мислене, все същото културно и социално неравенство ще продължи да тържествува — из цялата Галактика.

Какво ще има сега? Галактически империи? Всички грехове и цялото безразсъдство ще преминат от един свят в милиони светове? Всички неволи и трудности ще достигнат ужасяващи размери?

Кой ще успее да намери смисъл в една Галактика, когато никой не успя да намери смисъла в един единствен свят? Кой ще се научи да тълкува тенденциите и да предвижда бъдещето на цяла Галактика, пъкаща от човечество?

Немезида наистина бе дошла.

,

Информация за текста

© 1989 Айзък Азимов

© 1992 Илиана Димитрова, превод от английски

© 1992 Евгения Димитрова, превод от английски

Isaac Asimov

Nemesis, 1989

Сканиране, разпознаване и редакция: hoho, 2007

Редакция: Mandor, 2009 (#)

Издание:

Издателство „Полюси“, 1992

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/3610]

Последна редакция: 2009-12-06 12:17:06

Вы читаете Немезида
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×