Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/2689]

Последна редакция: 2009-06-07 18:57:57

,

1

На английски името се изписва Schechter. — Б.пр.

2

29 септември. — Б.пр.

3

Дължа ти ги. — Б.пр.

4

Морски бозайник с масивно тяло, обитаващ малайзийското крайбрежие на Индийския океан. — Б.пр.

5

Испански балнеологичен център на Коста дел Сол, подобен на баните в Наречен. — Б.пр.

6

На английски „Hot Potato“ — жаргонен израз за проблем или неприятности. — Б.пр.

7

Игра на думи: „shades“ означава „сенки, прохлада“, а Hades (Хадес) е богът на подземното царство на сенките. — Б.пр.

8

Один — едноок върховен бог в скандинавския пантеон — Б.пр.

9

Тор — бог на гърма и бурята в скандинавската митология. — Б.пр.

10

Фин — в ирландската мито-епическа традиция герой, мъдрец и ясновидец. — Б.пр.

11

Асгард — в скандинавската митология небесно селение — крепост на боговете Аса. — Б.пр.

12

Холизъм (фил.) — „философия на целостността“. — Б.пр.

13

Псевдоним на английската писателка Мери Ан Евънс (1819–1880). — Б.пр.

14

Натрапчива идея, мания (англ.). — Б.пр.

15

Известен американски тенисист от близкото минало. — Б.пр.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×