Laura Joh Rowland

Black Lotus, 2001

Редакция: Xesiona, maskara, 2010

Издание:

Лора Джо Роуланд. Якешину

ИК „Труд“

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/16961]

Последна редакция: 2010-07-19 07:30:00

,

1

Личен следовател на шогуна за събития, обстоятелства и хора — Б.пр.

2

Свещен будистки текст в проза и мерена реч за ученията на историческия Буда — Сакиамуни. Известни са над 84 000 сутри, всяка от които осветлява различна страна от неговата мъдрост. Будистите вярват, че приемането на написаното в дадена сутра е предпоставка за постигане на нирвана — съвършения покой, и на пълно духовно просветление — бел прев.

3

Суфикс в японски език, който се добавя след личното име за образуване на умалителни имена — Б.пр.

4

ряпа (яп.) — Б.пр.

5

Използва се след име или титла в знак на уважение; означава господин, госпожа, госпожица — Б.пр.

6

В будизма божество наставник на хората по пътя им към нравствено усъвършенстване и нирвана — Б.пр.

7

Отрицателното, тъмното, женското начало, противоположност на ян — Б.пр.

8

Старинна японска златна монета — Б.пр.

9

Между 13 и 15 часа — Б.пр.

10

Старинна японска триструнна китара — Б.пр.

11

Между 7 и 9 часа сутринта — Б.пр.

12

Вид неподквасена соева извара, подобна на сирене, получена от соево мляко — Б.пр.

13

Между 17 и 19 часа — Б.пр.

14

Ритуално самоубийство, при което коремът се разпаря с кинжал. Привилегия на кастата на воините след опозоряване или при смъртна присъда — Б.пр.

Вы читаете Якешину
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×