— Какво искаш, Сет? За какво си дошъл?

— За да ми кажеш какво искаш ти. От какво имаш нужда.

— Спокойствие. — Грейс посочи с ръка. — Имам го тук. Приятелство. Това също имам.

— Това ли е всичко? Достатъчно ли ти е?

— Цял живот ми е било достатъчно.

Той улови лицето й в ръце, преди да бе успяла да отстъпи назад.

— А ако можеш да имаш повече? Какво ще искаш тогава, Грейс?

— Ако искаш това, което не можеш да имаш, то само те прави нещастен.

— Кажи ми. — Очите му оставаха приковани към нейните. — Този път ми го кажи направо. Просто ми кажи какво искаш.

— Семейство. Деца. Искам деца и мъж, който ме обича… Който иска да създаде семейство с мен. — Устните й трепнаха леко, ала усмивката не достигна до очите й. — Изненадан си, че съм готова да разваля фигурата си? Да прекарам няколко години от живота си, като сменям пелени?

— Не. — Сет плъзна ръце по раменете й и я стисна по-здраво. Бе усетил, че й се иска да се отдръпне, да избяга. — Не, не съм изненадан.

— Наистина ли? Е… — Тя размърда рамене, сякаш да се отърси от тежестта на докосването му. — Ако ще останеш, да влезем вътре. Жадна съм.

— Грейс, аз те обичам. — Той видя как усмивката се оттече от лицето й, почувства как тялото й замръзна.

— Какво? Какво ми каза?

— Обичам те. — Да го каже означаваше сила, осъзна Сет. Истинска сила. — Влюбих се в теб, преди да съм те видял. Влюбих се в един образ, в един спомен, в едно желание. Не съм сигурен какво е това, какво са всичките тези неща. Не знам дали е било съдба, личен избор или късмет. Но беше толкова бързо, толкова силно, толкова дълбоко, че не исках да си позволя да повярвам и не исках да си позволя да ти се доверя. И те отхвърлих, защото ти си позволяваше и двете. Дойдох, за да ти го кажа. — Хвана ръцете й. — Грейс, аз те моля отново да повярваш в нас, отново да се довериш на нас. И да се омъжиш за мен.

— Ти… — Трябваше да направи крачка назад, трябваше да притисне ръка към сърцето си. — Ти искаш да се ожениш за мен?

— Моля те днес да се върнеш с мен. Знам, че е старомодно, ала искам да се запознаеш с моето семейство.

Сърцето й едва не се взриви от напрежението в гърдите.

— Искаш да се запозная със семейството ти…

— Искам те да се запознаят с жената, която обичам, с жената, с която искам да живея живота си. Живота, който чаках да започна… Чаках нея, за да започна.

— О… — Напрежението в гърдите й се оттече, изля се от нея, докато сърцето й заблестя в очите.

— Не плачи. — Изглежда, все пак щеше да се моли. — Грейс, моля те, недей. Не ми казвай, че много съм закъснял. — Той непохватно изтри сълзите й. — Не ми казвай, че съм разрушил всичко.

— Толкова те обичам. — Тя затвори пръсти около китките му и видя как чувствата преливат в очите му. — Бях толкова нещастна, докато те чаках. Бях толкова сигурна, че съм те изгубила. Отново. По някакъв начин.

— Не, никога вече. — Сет я целуна нежно, без да пуска лицето й. — Никога вече.

— Не, никога вече — прошепна Грейс в устните му.

— Кажи да — помоли я той. — Искам да те чуя да казваш да.

— Да. На всичко. — Прегърна го силно в уханната утрин, където звездите спяха зад небето. И почувства как последната брънка от веригата ляга на мястото си. — Сет…

Той затвори очи и опря буза на косите й. И усмивката му разцъфна, бавно и свободно.

— Грейс…

— Ние сме там, където трябва да бъдем. Чувстваш ли го? — Пое дълбоко въздух. — Всички ние сме там, където ни е мястото. — Вдигна лице и посрещна устните му, които я очакваха. — И сега — каза тихо — всичко започва.

,

Информация за текста

© 1998 Нора Робъртс

© 2002 Галина Курчатова, превод от английски

Nora Roberts

Secret Star, 1998

Сканиране: ???

Разпознаване и редакция: Xesiona, 2009

Издание:

Нора Робъртс. Тайна звезда

Коломбина Прес, 2002

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/13591]

Последна редакция: 2009-10-02 22:30:00

Вы читаете Тайна звезда
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×