• 1
  • 2
Напразно ме погреба ти в зловещата алея, на твойте улици и днеска пак живея, надмогнал свойта смърт! А пак ще вдигна аз тълпите в щурм последен, за да забият знамето със вик победен над твойта черна твърд! И ако слънцето угасне в боевете — то моето сърце кат слънце ще им свети през бурната тъма, а пламъкът на младите души им стига, за да разбият и последната верига на майката-земя!“
,

Информация за текста

Източник: [[http://slovo.bg|Словото]]

Набиране: Мартин Митов

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/5366]

Последна редакция: 2008-02-13 09:00:00

Вы читаете Карл Либкнехт
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×