45

Перкусионен инструмент, използван при религиозни церемонии в Древен Египет. Б.пр.

46

Жизнената сила. — Б.р.

47

Човешката индивидуалност; душата. — Б.р.

48

Буквално „Книга за това, което ще настъпи един ден“. — Б.а.

49

Печена сьомга с леща и сланина (фр.). — Б.пр.

50

От астрологична гледна точка Франция принадлежи на знака на Лъва. — Б.а.

51

Дата от коптския календар, отговаряща на 11 август 1799 г. — Б.а.

52

Женска скулптурна фигура, използвана за подпора и украса на сгради в Древна Гърция. — Б.пр.

53

Добре дошъл. — Б.а.

54

Плащ (ар.). — Б.пр.

55

Велик е Аллах! — Б.а.

56

Слава на Бога. — Б.а.

57

Дребна монета, равняваща се на половин дение във Франция. — Б.пр.

58

Дата от революционния календар, отговаряща на 25 юли 1799 г. — Б.а.

59

Уджат, или Окото на Хор — древноегипетски символ за покровителство и царска власт. — Б.пр.

60

Шатра, използвана от номадските племена в Северна Африка (ар.). — Б.пр.

61

Дата от републиканския календар, отговаряща на 12 август 1799 г. — Б.а.

62

Богиня на небето в египетската митология. Изобразявана е като огромна жена наведена над земята, която всяка нощ поглъща слънцето, за да го роди на следващи ден. Тялото й винаги е обсипано със звезди. — Б.а.

63

Термин, създаден от Аристотел, според който всяко нещо съдържа в себе си както своето крайно предназначение, така и собствения си край. — Б.пр.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×