Сканиране: ???

Разпознаване и начална редакция: Xesiona, 2010

Редакция: maskara, 2010

Издание:

Даниел Стийл. Паломино

ИК „Хемус“

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/16883]

Последна редакция: 2010-07-18 08:00:00

,

1

Американска порода светли коне, създадена във Върмонт от потомството на жребец английска порода и местни кобили. — Б.пр.

2

Паломино — тънкокрак светлокафяв или кремав кон от арабски произход с бели петна по муцуната и краката и бледожълта или бяла грива и опашка. — Б.пр.

3

Порода яки ездитни коне, развита в Западна Северна Америка на базата на испански породи. Отличава се с вертикални ивици по копитата и бяла козина по гърба и задницата, осеяна с петна или точки в по-тъмен цвят. — Б.пр.

Вы читаете Паломино
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×