именно този неизвестен примес е бил причина за действието на лекарството.

Мина вече около седмица и аз привършвам това изложение под влиянието на последните дози от старата смес. Следователно за последен път Хенри Джекил може да мисли със собствената си глава или да види в огледалото собствения си образ (сега колко тъжно променен!).

Не трябва да отлагам и приключването на моите писания, защото разказът ми се спаси досега от унищожение само поради голямата ми предпазливост, съчетана с голям късмет. Ако спазмите на преобразяването настъпят по време на писане, Хайд ще разкъса листата на парчета, но мине ли известно време, след като съм ги завършил и оставил настрана, неговият чуден егоизъм и ограничаване в рамките на момента вероятно отново ще го спасят от маймунския му бяс. И наистина гибелта, която виене над двама ни, промени и сломи и него. След половин час, когато отново и завинаги ще се въплътя в тази омразна личност, зная, че ще седя в стола си, разтърсен и ридаещ, или ще продължа в крайно, породено от страх напрежение да се ослушвам, да крача нагоре-надолу из стаята (моето последно земно убежище) и да давам ухо на всеки предвещаващ заплаха шум. На бесилката ли ще умре Хайд? Или ще намери сили да се отърве в последния момент? Господ знае, мен не ме е грижа. Това е часът на моята истинска смърт и оттам нататък всичко ще засяга другиго, не мен. С тези редове оставям перото и като запечатвам своята изповед, завършвам живота на нещастния Хенри Джекил.

,

Информация за текста

© 1975 Евгения Паничерска-Камова, превод от английски

Robert Louis Stevenson

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1886

Сканиране, разпознаване и редакция: Борис Борисов, 2008

Издание:

Робърт Луи Стивънсън

Островът на съкровищата

Доктор Джекил и господин Хайд

„Народна култура“, София, 1975

Английска. Първо издание

Литературна група V

Превела от английски Евгения Паничерска-Камова

Редактор Христо Кънев

Художник Стоян Шиндаров

Художник-редактор Васил Йончев

Техн. редактор Александър Димитров

Коректор Емилия Спасова

Дадена за набор 10.III.1975 г. Подписана за печат 25.V.1975 г. Излязла от печат 10.VI.1975 г. Формат 84?108/32. Печатни коли 18. Издателски коли 13.87. Цена 1,02

Печат: ДП „Ст. Добрев — Странджата“, Варна

Progress Publishers. Moscow, 1972

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/9302]

Последна редакция: 2008-10-13 23:32:26

,

1

Дамон и Питий (гр.мит.) — двама предани, неразделни приятели. — Б.р.

2

Игра на думи: „хайд“ (англ.) — крия се, „сиик“ (англ.) — търся; „хайд енд сиик“ — криеница. — Б.р.

3

Доктор Фел, бивш декан на колежа „Крайс чърч“ в Оксфорд, символизира човек, към когото изпитваме неволна антипатия. — Б.р.

4

Незабелязано (лат.). — Б. р.

5

Умбра — кафява минерална боя. — Б.р.

6

От карбункул — скъпоценен камък с червен цвят. — Б.р.

7

Свойствен на идиосинкразията, присъщ на нервната особеност у човека. — Б.р.

8

От трансцендентален — понятие в идеалистическата философия: който се отнася до познанието на независими от опита явления. — Б.р.

9

В книгата на пророк Данаил се разказва за пира у халдейския цар Валтасар (Балтазар) във Вавилон, по време на който някаква тайнствена ръка написала на стената думи, вещаещи гибелта на царя; още същата нощ Валтасар бил убит, а царството му завладял Дарий Мидийски. — Б.съв.изд.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×