• 1
  • 2

някоя свита и безлична мишка, каквато обикновено очакваме да е една гувернантка. Всъщност след Тереза тя е може би най-опърничавата и заядлива личност в цялата околност. Именно тя посочи на съпруга ми, че правел редица грешки в проповедите си, а на сър Лорънс изнесе публична лекция, как да се справя с хрътките си. Знаеш колко чувствителен е сър Лорънс към всяка критика в това отношение, а пък да бъде поучаван от някаква си гувернантка — това едва не го докара до нервна криза. По този начин се е държала с всички наоколо, с изключение на Тереза, естествено, а и те в замяна неизменно проявяват грубост към нея, отбранявайки се срещу нападките й. Семейство Бикълби отдавна щяха да се отърват от нея, ако не им беше взела страха. Е, кажи ми, не е ли тъкмо това типът жена, която Тереза с удоволствие би избрала за своя приемничка? Представи си само смута и безпокойството в графството, ако внезапно узнаем, че тя ще стане бъдещата домакиня на приемите в имението. Тереза ще съжалява единствено, че няма да е жива да види тази гледка.

— Но Бърти едва ли е показал и най-малкия признак, че има слабост към нея? — възрази мисис Йонлит.

— О, девойката е доста хубавичка по своему, облича се добре, пък и на тенис я бива. Тя често прекосява парка, носейки съобщения от имението на Бикълби. Не след дълго Бърти ще я спаси от лоса, което вече почти му е станало навик, а Тереза ще каже, че съдбата ги е определила един за друг. Бърти може и да не е склонен да обръща голямо внимание на съдбовните предопределения, ала и насън няма да му хрумне да се опълчи срещу волята на баба си.

Жената на викария говореше със спокойната увереност на човек, който долавя нещата по интуитивен път. В дълбините на душата си мисис Йонлит й повярва. Шест месеца по-късно се наложи лосът да бъде умъртвен. В пристъп на необичайно мрачно настроение той бе убил немската гувернантка на Бикълби. По ирония на съдбата животното се сдоби с популярност в последните мигове на своята кариера; тъй или иначе, то се прослави като единственото живо същество, което трайно бе осуетило плановете на Тереза Тропълстанс.

Дора Йонлит развали годежа си с един държавен служител, работещ в Индия, и се ожени за Бърти три месеца след смъртта на баба му — Тереза се спомина скоро след провала с немската гувернантка. Всяка година по Коледа младата мисис Тропълстанс окачва огромна гирлянда от вечнозелени растения върху лосовите рога, които украсяват стената на приемната зала.

— Това животно наистина си беше страшно — често казва тя на Бърти, — но все си мисля, че именно то ни събра.

Което, разбира се, бе напълно вярно.

,

Информация за текста

© Светла Христова, превод от английски

Saki

The elk,

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/227]

Последна редакция: 2006-08-11 11:48:32

Вы читаете Лосът
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×