— Кога щеше да стане това?

— Предполагам, че сега. Ти си детектив. Мислех, че ще искаш сам да разбереш.

— Не е честно.

— А кое би било честно?

Обзеха ме две противоречиви чувства. Едното беше гняв, а другото — въодушевление. Първото водеше към тъмната бездна в сърцето, дяволска купа за пунш, пълна с взаимни обвинения и отмъстителност. Можех да гребна пълна чаша от нея. Второто ме водеше далеч от всичко това. Към шосе „Рай“. Към светли и благословени дни и святи нощи. Към мястото, откъдето идва изгубената светлина. Моята изгубена светлина.

Знаех, че мога да избера само единия път. Отместих очи от момиченцето и погледнах Елинор. По лицето й се стичаха сълзи, но в същото време тя се усмихваше. Разбрах кой път трябва да избера и че нещата в сърцето са неизброими. Пристъпих напред и приклекнах пред детето. От работата си с малки свидетели знаех, че е най-добре да подходиш към тях на тяхното ниво.

— Здравей, Мади — казах на дъщеря си.

Тя се обърна, завря лице в крака на майка си и каза:

— Много съм срамежлива.

— Няма нищо, Мади. И аз съм срамежлив. Може ли само да подържа ръката ти?

Тя ми я подаде. Хванах я и стиснах тънките й пръстчета. Мади ме погледна в очите. Не изглеждаше уплашена, а само предпазлива. Вдигнах другата си ръка и тя я хвана.

Наведох се и допрях малките й юмручета до затворените си очи. И в този миг разбрах, че всички загадки са разкрити. Бях си у дома. Бях спасен.

,

Информация за текста

© 2003 Майкъл Конъли

© 2003 Юлия Чернева, превод от английски

Michael Connelly

Lost Light, 2003

Сканиране, разпознаване и редакция: ???

Допълнителна корекция: Светослав Иванов, 2007

Публикация:

МАЙКЪЛ КОНЪЛИ

ЗАКОНЪТ НА БОШ

Американска, първо издание, 2003

Превод Юлия Чернева, 2003

Редактор Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица „Megachrom“ — Петър Христов, 2003

Компютърна обработка ИК „БАРД“ ООД

Линче Шопова

Формат 84/108/32

ИК „БАРД“ ООД — София 1124, жк „Яворов“, бл. 12-А, вх. II. тел. 943 76 59. http://www.bard.bg

ISBN 954-585-459-6

LOST LIGHT

Michael Connelly

LITTLE, BROWN AND COMPANY

© 2003 by Hieronymus, Inc.

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/3523]

Последна редакция: 2007-12-29 16:44:08

Вы читаете Законът на Бош
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×