• 1
  • 2

които ме изпълваха отвътре. Висок съм 1,81 и тежа около 85 килограма. С други думи — около 4 пъти колкото него. Така че го затиснах под себе си и го сграбчих с дясната ръка за подобието на шия. А лявата я протегнах встрани под леглото. Там лежаха гирите, с които си правя част от тренировките. През това време гадината беше освободила лявата си ръка под тялото ми и ме стисна за предмишницата на моята дясна ръка. Причерня ми! И го халосах с гирата по главата. После пак. И пак. И пак. И пак…

По едно време спрях. Главата на мъчителя ми беше станала на зелена каша. Изправих се и погледнах часовника. 2:48. Виеше ми се свят. От зелената каша под пръстите ми се повдигаше. Въпреки това започнах бавно да се обличам. Първо минах през банята и повърнах остатъците от вечеря. След това взех от килера един здрав найлонов чувал с двойно дъно и натиках остатъците от пришълеца вътре. Вече не изпитвах нищо към него. Цялата работа я вършех механично. След като събрах всичко, завързах здраво чувала, вдигнах и парализиращата пръчка и толкова тихо, колкото беше възможно замъкнах всичко в мазето и го натиках между въглищата.

След една седмица вече нямаше и помен от зелената гадинка. Все едно че никога не го е имало. И без тъпи въпроси, от сорта на „къде го зарови“ ако обичате.

Не се чувствам герой. Нито спасител на човечеството. Защото след този гад ще дойде друг гад. Е, вярно, че ще му трябват около 400 години, докато сондите изпратят сигнал до родното му място че е изчезнал, което си е една добра отсрочка. Но е само отсрочка. А освен това сондите продължават да си висят някъде там горе. А и между нас, хората, също има техни съюзници. Или по-скоро роби. Но това е вече друга история.

Това е. Беше ми приятно с вас. Всичко хубаво и довиждане. Аз съм на тази гара.

Моля? Какво да премълчавам? Защо ме е търсил ли? А случайно да желаете някой да ви изпробва здравината не черепната кутия с гира? Не? Е, значи всичко е наред. Чао!

,

Информация за текста

© Петър Копанов

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/10002]

Последна редакция: 2008-12-21 13:30:00

Вы читаете Неканен гост
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×