5

Оригиналното заглавие на песента е „Honky Tonk Woman“ — Б.пр.

6

Скъпа моя (френ.) — Б.пр.

7

Така се нарича един от филмите на Уди Алън — Б.пр.

8

Малка моя (френ.) — Б.пр.

9

(Букв. от френ.) вече видяно; нещо, за което човек има усещането, че е видял или преживял, без да е сигурен кога — Б.пр.

10

Помогнете ми! (итал.) — Б.пр.

11

Остави ме на мира! (итал.) — Б.пр.

12

Говори на английски! (итал.) — Б.пр.

13

Затвор (итал.) — Б.пр.

14

Лош човек (итал.) — Б.пр.

15

Разбираш ли? (итал.) — Б.пр.

16

Можете ли? (итал.) — Б.пр.

17

Нищо (испан.) — Б.пр.

18

Какво (френ.) — Б.пр.

19

Отвратителен, гаден (итал.) — Б.пр.

20

Глупак (итал.) — Б.пр.

21

Проститутки (итал.) — Б.пр.

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×