,

Коментарі

1

Гірняк Н. Полк. Василь Вишиваний. — Вінніпег, 1956.

2

Новосад Р. Австрійський архікнязь — український полковник // Історичний календар 98. — К., 1997. — С. 240–241.

3

Терещенко Ю., Осташко Т. Вільгельм Габсбурґ — Василь Вишиваний: з історії життя та діяльності // Студії з архівної справи та документознавства. — К., 1999. — Т. 5. — С. 189–195; Терещенко Ю., Осташко Т. Український патріот з династії Габсбурґів. — К., 1999 (автобіографія В.Габсбурґа опублікована в додатках до цієї праці на с. 70–91).

4

Расевич В. Політик, що розминувся зі своїм часом // Європейський час. — Львів, 1997. - № 1. — С. 33–36.

5

Терещенко Ю., Осташко Т. Вільгельм Габсбурґ — Василь Вишиваний: з історії життя та діяльності. — С. 192.

6

Хорунжий Ю. Український полковник з династії Габсбурґів. Див.: http://www.nspu.kiev.ua

7

ЦДАГО України. — ФП. 66498. — Спр. 148980. — Т. І. — Apк.11.

8

Там само. — Т. 2. — Арк. 256.

9

Там само — Арк. 261.

10

Там само — Арк. 264.

11

ЦДАВО України. — Ф.1075. - On. 4. — Спр. 18 а.

Вы читаете Автобіоґрафія
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×