• 1
  • 2

Траян Първанов

Изповед на Пилат Понтийски

ПЪРВО ПИСМО Цезаре Тиберий, върху двете ми ръце провинцията тегне с дребни грижи и в загадъчната столица на изтока Ерусалим мътното пришествие на местните вълнения се движи като млад пустинник в расото на историческия дим. Миналата нощ, пред Пасхата, в двореца нощните ми стражи някакъв си просяк подир разпита доведоха насам. Не можа и дума смислена през лунния брътвеж да каже и не зная как ли е Пророк, щом беше сякаш глухоням. Да го съдят градските управници… Те знаят само Кръста. Май му бяха смазали в побойщата и дясната ръка — да не прави, Цезаре, с прекършените богомолски пръсти лудия си знак, защото вярата Му крепнела така. С устните си, като камъни от вавилонски лишей сиви, сам ли Си говореше, болезнено разтваряше уста и не виждах ли кръвта Му, кипнала по гвоздеи ръждиви? Сигурно по тъмно ще Го изведат през градските врата. ВТОРО ПИСМО Съжалявам, Цезаре, че в Гетсиманска врява на събратя снощи паднал е в прегръдките на сребърния си събрат, пък и кой с пророчество сред хората в Юдея Го изпрати, като знае, че с нищожния си дух тук всеки е богат? В късото си време праведни послания пося наслука и посипа живо слово в голата пустиня на греха, но не вярвам, че в мравуняка на простолюдието тука може да разчисти и след Второто пришествие леха. Как да Го помилвам, като хората с двусмислици обърка и това, което в полунощ ми каза доверчиво тук, сигурно е разбираемо в градините на чужда мъка. Тук човешката десница повече се кръсти на юмрук. Мойте поданици виждат колкото магарешки копита, но е важно да не чувстват раните по своите души. Утре с двамата осъдени ще го прекарат през тълпите. И навярно няма никой с вярата си да Го утеши. И не зная двамата разбойници, разпънати край Него, ще Му бъдат ли телохранители и в онзи свят отвъд, но ще слезе, Цезаре, в пустинята такава змийска жега, че ще се удави в мътната си пот и слънчевата плът. ТРЕТО ПИСМО Днес Го чакат Кръста, копието, гъбата и смъртни рани, че присъдата му, Цезаре, от градския свещеник чух. Тук Исус за хората неразбираем гостенин остана, че живееше неподходящ за безпросветния им дух. В пясъка на времето от дирите на толкова предтечи в лековитата ни памет сякаш не остана и следа и животът Му в часовника на мъртвото море изтече, отбелязан с денонощен изгрев на пророческа звезда. Мога да го отърва, но нямам дял от разприте им Божи. Нека да направи чудо от заскитания Си живот и на дървения Кръст ръцете примирено да положи, и на друго място да намери истинския Си имот. Болно ми е, че по тялото на снежния небесен мрамор облакът на тленното кръстосва с разрушителния бяс и се мятам в тежката просъница на земната си драма, увенчана с мимолетната илюзия за римска власт. ЧЕТВЪРТО ПИСМО Поведат ли Го нататък радостните фарисейски стражи, ще Му се покланят птици и ще никнат в пътя Му треви, но и аз, най-сетне откровено свойта истина да кажа, че е време в люлката на Бащиния сън да Си върви.
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×