• 1
  • 2

Борис Пастернак

В болницата

Стояха като пред витрина — почти завирен тротоар. Носилката внесоха, мина и скочи отпред санитар. И бързата помощ, извила край входове, сгради, тълпи, сред хаос от автомобили в пламтящата нощ се стопи. Милиция, улици, хора проблясваха в нощния мрак. А фелдшерката от умора заклюма в ръка с амоняк… Плющеше вън дъжд и унило шумеше самотен улук, додето с реки от мастило попълваха листа му тук. Накрая бе сложен до входа, бе пълно, не идеше сън — повдигаше му се от йода и духаше нейде отвън. Прозорецът в своите квадрати затворил бе късче простор. В лица, коридори, халати с тревога той впиваше взор. Но в миг санитарката мярна, от нейния вид жалостив разбра — от ремонта навярно не ще се измъкне той жив. И хвърли пак поглед прощален в прозореца с мръсен калкан, той, сякаш от искра запален, от нощния град бе огрян. Там всичко пламтеше и горе в зари бе небето, и с клон напираше кленът да стори на болния сетен поклон. „О, как съвършени са, боже, делата ти — рече си той, — стените и смъртното ложе, градът и лицата безброй. Аз взех сънотворното скрито и плача сега примирен. О, господи, как през сълзите да видя, че ти си пред мен. Какво, че не пада лъч ярък над мене, как сладко така се чувствам — безценен подарък в пламтящата твоя ръка. Завършвайки в тия постели, усещам те с гаснеща кръв. Държиш ме ти като изделие и скриваш ме — пръстен в калъф.“ 1956
,

Информация за текста

© 1956 Борис Пастернак

© Кирил Кадийски, превод от руски

Борис Пастернак

1956

Сканиране, разпознаване и редакция: NomaD, 2010

Издание:

Борис Пастернак. Стихотворения

Вы читаете В болницата
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×