• 1
  • 2

Юлиан Тувим

Локомотив

Спрял е на гара локомотивът, тежък, огромен, в пот се облива — мазни горива. Спрял е и пъха, диша и духа, огнена жар му дъхти от търбуха: Бух — че задушно! Ух — че задушно! Пуф — че задушно! Уф — че задушно! Дълга опашка отзад застана: тежки вагони — чиста стомана. Страшно е пълно. Всички са прави! Вагон с теленца, втори със крави, в третия само три дебелани зяпат и лапат цели салами, вагон четвърти — пълен с лимони, пети — догоре само с бонбони, шестият вози осем рояла, в седмия мечка — цялата бяла!, в осмия — маса, скрин и три шкафа, в девети — тигър, слон и жирафа, в десети — чисти бистри фонтани, във единайсти — зрели банани. Тези вагони над сто изглеждат, тук няма място да се изреждат, впрочем да дойдат двеста атлета, всеки изял по триста кюфтета, и нека тая сила го тика — влакът от гъдел ще си хихика! Изведнъж: Пара — фъш-ш-ш! Врати — тряс! Добър час! Най-първо — лениво — като костенурка — машината — в шините — шумно — протърка издърпа вагоните троснато влака — и вижте го вече! — по релсите трака, пуфти и свисти, в скоростта се увлича и блъска и тряска, бърбори и тича… Къде? Докъде? Закъде? Накъде? Нататък! — Нататък! — Нататъка, де! Полето, селцето, тунела, леса… Ще бързам, да стигна, да спазя часа! И в такта тактува, и чука, и трака—та: пак в такта, чак в такта, как в такта? Така-така. Тъй леко и чисто простора поглъща, че сякаш балон е, не лава могъща, не страшна машина, задъхана, жежка, а птичка, мушичка, играчка момчешка. Та как така? — Та как така — върви без крака? Че чак така! — Че чак така — лети през глава! Причината тук е горещата пара — в котела завира и влака тя кара, по дълги тръби движи тя буталата а те пък на свой ред въртят колелата и блъскат, и тласкат, и влака не спира, че парата бута, не им дава мира, и влака пътува, и чука, и трака — та: пак в такта, чак в такта, как в такта? Така-така…
,

Информация за текста

© Юлиан Тувим

© 1988 Антоанета Попова, превод от полски

Julian Tuwim

Сканиране и редакция: Константин Т., 2010

Издание:

Юлиан Тувим. Птиче радио. Стихове и поеми. За предучилищна възраст

Рецензент: Боян Биолчев

Художник: Майя Чолакова

Редактор: Майя Начкова

Художествен редактор: Буян Филчев

Вы читаете Локомотив
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×