• 1

Теодор Траянов

Прокълнатият

В памет на Димчо Дебелянов

Проклинай миража на водни пустини, на черните песни неверния вожд, бълнуван за свойта разблудна царкиня, далечната роза на брачната нощ! Бълнувай за тая, която напусна лазура и слезе в света непознат, и в нощ на безумство сърцето си спусна в гърдите на своя поет прокълнат! Проклинай нектара на всяка измама, чиято отрова бе радостно пил, когато предсети, че никога няма да видиш небето, що сам бе сградил. Ти с песен разкъса най-скъпите струни и в шемет прегърна живота могъщ, а глухо ръмеше низ майския унес надгробната жалба на есенен дъжд. Проклинай дървото на бранни надежди, що скритом в съня ти завързваше плод, когато към пътя на нови премеждия божествена младост отправяше ход! След всяка пробуда по-страшно тежеше безликата грижа над пътя ти сив, а ехо неземно в сърцето мълвеше: не може избранник да бъде щастлив! Проклинай ти всичко, в което си вярвал, че клетва тежеше над светло чело, че с камъни теб е животът замярвал, че вредом си срещал — не обич, а зло! От сънища гонен, от горест обземан, ти Бога потърси в планинския здрач, но себе си зърна, и ангел и демон, ту агнец пасхален, ту мрачен палач! Проклинай съдбата, която ти даде сърце, що прощава — на нея дори, безсмъртно, то търси и в гроба пощада, и в песен нечута синовно гори. В таз песен въздишка се тихо откъртва, по майка родина, най-хладна в света, към Бога простенва белязана жъртва, под бранни хоругви познала смъртта. Проклинай миража на водни пустини, в тях сълзи откапват, от двойно сърце, бълнувай за свойта разблудна царкиня, простирай към нея из гроба ръце! И твоята сянка, когато заскита низ хладния ужас на бранно поле, посмъртните сили сбери и попитай: О, майко велика, защо ме прокле?
,

Информация за текста

© 1934 Теодор Траянов

Сканиране, разпознаване и корекция: А.Б., 2010

Издание:

Теодор Траянов. Избрани произведения

Редактор: Милка Спасова

Художник: Евгени Клинчаров

Худ. редактор: Елена Маринчева

Техн. редактор: Любен Петров

Коректор: Елена Баланска

Формат 16/54/78; тираж 8100 екз; печатни коли 25; издателски коли 17,61; л.г. VI/29; поръчка № 182/1966 г. дадена за набор на 2.VI.1966 г.; излиза от печат на 30.VIII.1966 г.; цена 1.54 лв.

Издателство „Български писател“, 1966

Печатница на Държавно военно издателство

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/17163]

Последна редакция: 2010-07-24 13:30:00

Вы читаете Прокълнатият
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×