• 1

Теодор Траянов

Пролог

В памет на Георг Ноел Гордон Байрон

Да славим непреклонните титани и яростта на обич и вражда, гърмящите литаври и тимпани в безумството на земните чеда! Да възгорим в сърдечните огнища възторзите пред спомена велик, надеждата, живота що насища, и песента на бранния чилик! Да прозвучи на Ма̀нфреда ответа пред мрачния всесилен Ариман, слова, в които скръб бездънна свети, и всеки звук е стон на великан! Да помним, че живота на героя е нова библия и нов закон, че подвигът в сърцата на безброя самин изгражда вечния си трон! Да търсим оня демон свеобхватен, що в името на гневна красота, над ада метна райската позлата, подпали рая с пъклена мечта, и стъпил между Луцифер и Бога, по-мощен стана, взор не ослепя, и горд, сред шемета на трескав огън, скръбта на грешната земя изпя! Да славим днес пророческото слово, пред чийто зной изтръпна Луцифер, и разгада човекът, смел отново, на своя дух гигантския размер, и възвести, че в идния месия кръвта на всеки грешник ще тече, че в празника на земната магия тържествено — амин! — ще изрече! Да славим гения, що с подвиг учи, че всеки вожд под свойто знаме мре, и в литургия кървава налучи пред кой олтар се служи най-добре! Да тръгнем с кораба, на който Байрон издигна знамето на Чайлд-Харо̀лд, и поздравим в живота лъчезарен на свободата вечния престол! Да славим велемощния вестител, що истина безсмъртна завеща, че най е силен, който е изпитал най-силна жал и обич към света! Да славим ангелическата слава, над страшний съд, която ще ехти, и с песента на правда величава рода на Каина ще защити!
,

Информация за текста

© 1934 Теодор Траянов

Сканиране, разпознаване и корекция: А.Б., 2010

Издание:

Теодор Траянов. Избрани произведения

Редактор: Милка Спасова

Художник: Евгени Клинчаров

Худ. редактор: Елена Маринчева

Техн. редактор: Любен Петров

Коректор: Елена Баланска

Формат 16/54/78; тираж 8100 екз; печатни коли 25; издателски коли 17,61; л.г. VI/29; поръчка № 182/1966 г. дадена за набор на 2.VI.1966 г.; излиза от печат на 30.VIII.1966 г.; цена 1.54 лв.

Издателство „Български писател“, 1966

Печатница на Държавно военно издателство

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/17153]

Последна редакция: 2010-07-24 13:30:00

Вы читаете Пролог
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×