• 1

Джани Родари

Титли

rodari-nebeto-92.png Понеже мнозина живеят със мания да носят отличия, титли и звания със съответните към тях обръщения, „Ваши Милости“ и „Ваши Почтения“, предлагам: тоз, който със своите лъжи е добил по-голяма известност, да се уважи с обръщение „Ваша Безчестност“. Тоз, който се счита над всеки закон сякаш крал е във своето кралство, да бъде наричан — то се знае, с поклон — „Ваше Нахалство“. Следват: „Ваша Пъзливост“, „Ваша Крадливост“, „Ваша Фалшивост“ и „Ваша Бъбривост“, и още толкова, и тъй нататък, и този мой списък знам, не е кратък, но ако бъде в парламента прието да се титулува така всеки в лицето (дори някой пъзлив да бъде против, някой зъл да не ще своя ранг въобще). поне ще се знае, в тази наша държава кой точно какъв е и какво заслужава.
,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8148]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00

Вы читаете Титли
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×