• 1

Джани Родари

Спящата царкиня

rodari-nebeto-85.png Откъде идат приказките? От космоса някъде? Аз лично си мисля, че ги има навсякъде: в дървото на масата, в розата, в каната… Като пеперудката в твойта шепичка хваната, като черната семчица в сърцето на динята, всяка приказка, мисля си, е сякаш царкинята спяща и чакаща да бъде събудена и от своята хубост да се види учудена. Но за туй трябва принцът да разчупи магията, трябва някой поет да отвори кутията на своита поезия, и разправят мнозина, че ако нещата развият се иначе, то, каквото да казват очилатите учени, просто хиляди приказки ще останат заключени, а и твоята също, за днес обещаната, ще си спинка във розата във масата, в каната…
,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8153]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00

Вы читаете Спящата царкиня
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×