Уилям Шекспир

Сонети

1–50

1

Желаем цвят от свежите цветя, за да живее вечно красотата. И нека вехне розата, но тя оставя свой наследник на земята. А ти, пленен от свойта красота, отдавайки й всеки жизнен сок, богатството превръщаш в нищета, свой собствен враг, безмилостно жесток? Ти, с който тоя свят е украсен, в нетрайното на пролетта съперник, погребал в пъпка бъдещия ден, еднакво си прахосник и скъперник. От жажда за живот на смърт предаваш това, което само предвещаваш.

2

С бразди когато милото чело четирестата зима издълбае, предишното разкошно облекло кой в жалките ти дрипи ще узнае? И на въпроса: „Онзи младенец къде е скрил украсата младежка?“ какво ще кажеш? В този сляп гледец? Но туй ще бъде само зла насмешка. Тъй по-достойно би отвърнал ти: „В децата ми, във тях за моя радост живеят мойте пролетни черти. На тях оставих първата си младост.“ И нека ти света напуснеш пръв, но в друг след теб ще блика твоя кръв.

3

О, виж в стъклото, младостта си виж! На друг не отдадеш ли тази младост, дълбоко тоя свят ще огорчиш и ще лишиш една жена от радост. Чие девиче тяло няма с плам във своите прегръдки да те вземе, или си влюбен в себе си дотам, че даже любовта за теб е бреме? В синовните очи като в стъкла се отразява бащината пролет. И ти в такива две огледала ще съзерцаваш първия си полет. В живота ти минаваш като слеп и твоят образ мре и чезне с теб.

4

Разсипнико, прахосваш своя чар и хубост с порив тих и благороден. Природата не ти ги дава в дар — заема ги — свободна на свободен. Скъпернико, ти този дар дължиш на друг човек, на някой внук далечен. Ти незаконно чужд живот своиш, но от това не ставаш дълговечен. Със теб самия сделки сключваш ти и с туй вървиш към пълно разорение. Но пред смъртта за тежките щети какво ще бъде твойто обяснение? И този лик на бъдещия ден ще свърши с теб, във друг невъплотен.

5

Мигът създава с майсторска ръка един вълшебен празник за очите. Но миг по-късно нещо пак така това вълшебство разрушават дните. Минутите в неудържим поток във зимни дни влекат летата глухо, където мръзне пролетния сок
Вы читаете Сонети
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×