Сидни Шелдън

Лекарки

Онова, което не се цери с церове, се изрязва с нож. Онова, пред което ножът е безсилен, се гори с нажежено желязо. А онова, което и желязото не лекува, трябва да се приеме за неизцеримо.

ХИПОКРАТ, 480 г. пр. Хр.

Има три категории човешки същества — мъже, жени и жени лекарки.

Сър УИЛЯМ ОСЛЪР

ПРОЛОГ

Сан Франциско

Пролетта на 1995 година

Районният прокурор Карл Андрюс беше бесен.

— Какво, по дяволите, става тук? — възмутено попита той. — Някакви си три докторки, които живеят заедно и работят в една и съща болница. Едната едва не затваря цялата болница, втората убива пациент заради един милион долара, а пък третата я умъртвяват.

Андрюс спря да си поеме дълбоко дъх.

— И всичките — жени! Три проклети лекарки! Медиите се занимават с тях, като че ли са знаменитости. По телевизията показват само тях. Програмата „60 минути“ им посвети отделно предаване. Барбара Уолтърс засне специален репортаж. Не мога да разтворя вестник или списание, без да видя снимките им или да прочета нещо за тях. Обзалагам се две срещу едно, че Холивуд ще направи филм и ще превърне тези кучки в героини! Няма да се учудя, ако правителството пусне марки с образите им, като на Пресли. Е, за Бога, няма да търпя подобно нещо! — Той блъсна с юмрук по снимката на една от жените на корицата на списание „Тайм“. Заглавието гласеше: „Д-р Пейдж Тейлър — ангел на милосърдието или ученичка на дявола?“

— Доктор Пейдж Тейлър. — Гласът на районния прокурор бе изпълнен с отвращение. — Оставям процеса в твои ръце, Гюс. Искам да я осъдиш. Предумишлено убийство първа степен. Газова камера.

— Не се притеснявай — отвърна тихо Гюс Венабъл. — Ще се постарая.

Докато седеше в съдебната зала и наблюдаваше д-р Пейдж Тейлър, Гюс Венабъл си помисли: „Съдебните заседатели са й в кърпа вързани.“ После вътрешно се усмихна. Съдебните заседатели на никого не са вързани в кърпа. Тя беше висока и стройна, с изненадващо тъмнокафяви очи на бледото лице. Равнодушният наблюдател не би я сметнал за привлекателна. По-внимателният щеше да забележи нещо друго — в нея някак хармонично съжителстваха всичките фази от живота й. Щастливата възбуда на детето се наслагваше върху стеснителната несигурност на девойката и мъдростта и болката на жената. Излъчваше невинност. „От този вид момичета е — помисли си Гюс Венабъл цинично, — които един мъж с гордост би представил на майка си. Ако майка му има вкус към хладнокръвни убийци.“

В очите й се четеше почти призрачна отдръпнатост, отдалеченост, която подсказваше, че д-р Пейдж Тейлър се е оттеглила някъде дълбоко в себе си, в друго място и друго време, далеч от студената стерилна съдебна зала, където бе затворена като в капан.

Делото се гледаше в достолепната Съдебна палата на Сан Франциско на Брийънт Стрийт. Сградата, приютила Върховния съд и окръжния затвор, бе отблъскваща — седеметажна, иззидана от четвъртити сиви каменни блокове. Посетителите, пристигащи в съдебната зала, минаваха като през фуния през пунктовете за електронна проверка за оръжие. Горе на третия етаж се намираше Върховният съд. В зала 121, където се гледаха делата за убийства, съдийската маса бе в дъното, с надипленото зад нея американско национално знаме. Наляво от съдийската маса седяха съдебните заседатели, а в центъра имаше две маси, разделени от пътека — едната за прокурора, другата за защитника.

Залата беше претъпкана с репортери и онзи вид зрители, дето ги привличат фаталните катастрофи по шосетата и процесите за убийство. А този беше извънредно зрелищен. Прокурорът Гюс Венабъл сам по себе си представляваше гледка. Той бе плещест, много едър, с посивяла грива и козя брадичка, със светски маниери на плантатор от Юга. Никога не бе ходил на Юг. Имаше занесен вид и мозък на компютър. Отличителен белег зиме и лете бе белият му костюм със старомодна риза с твърда яка.

Алън Пен, защитникът на Пейдж Тейлър, бе пълна противоположност на Венабъл — стегната, енергична акула, с репутация на адвокат, който изкопчва оправдания за клиентите си.

Двамата мъже се бяха изправяли един срещу друг и преди и отношенията им се отличаваха с неволно уважение и абсолютно недоверие. За изненада на Венабъл Алън Пен дойде да разговаря с него една седмица преди започване на процеса.

— Дойдох да ти направя услуга, Гюс.

„Пази се от адвокати, които ти носят дарове.“

— Какво имаш предвид, Алън?

— Виж, какво ще кажеш?… Не съм обсъждал това още с клиентката си, но да предположим… просто да предположим… че ще успея да я убедя да се признае за виновна срещу смекчаване на присъдата и така да спестим на щата разходите по делото.

— Искаш да пледирам за оправдание ли?

— Да.

Гюс Венабъл посегна към писалището си, търсейки нещо.

— Не мога да намеря проклетия си календар. Знаеш ли коя дата сме днес?

— Първи юни. Защо?

— За момент си помислих, че може би е вече Коледа, в противен случай защо ще искаш от мен такъв подарък?

— Гюс…

Венабъл се наведе напред в креслото си.

— Знаеш ли, Алън, при обикновени обстоятелства бих могъл да се съглася с теб. Ако искаш да знаеш истината, точно сега бих предпочел да съм в Аляска на риба. Отговорът ми обаче е „не“. Ти защитаваш хладнокръвна убийца, умъртвила преднамерено безпомощен пациент заради парите му. Ще поискам смъртно наказание.

— Мисля, че е невинна, и аз…

Венабъл отсечено и силно се изсмя.

— Не, не мислиш. Нито ти, нито който и да било друг. Случаят е кристално ясен. Клиентката ти е виновна не по-малко от Каин.

— Не и докато съдебните заседатели не го потвърдят, Гюс.

— Ще го потвърдят. — Венабъл замълча за миг. — Ще го потвърдят.

След като Алън Пен си отиде, Гюс Венабъл поседя, размишлявайки върху разговора им. Идването на Пен бе признак на слабост. Той знаеше, че няма никакъв шанс да спечели делото. Гюс Венабъл си помисли за неопровержимите доказателства, с които разполагаше, и за свидетелите, които щеше да призове, и изпита задоволство.

И дума не можеше да става за измъкване. Д-р Пейдж Тейлър я чакаше газовата камера.

Не беше лесно да се събере състав от съдебни заседатели. Делото месеци наред бе новината от вестникарските заглавия. Хладнокръвното убийство бе предизвикало вълна от гняв.

Съдийският състав се председателстваше от Ванеса Йънг — строга и блестяща цветнокожа юристка, за

Вы читаете Лекарки
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×