Венедикт Ерофеев

Валпургиева нощ, или „Стъпките на Командора“

(Трагедия в пет действия)

В трагедията участвуват:

ГЛАВНИЯТ ЛЕКАР НА БОЛНИЦАТА (ДОКТОРЪТ)

НАТАЛИ, ЛЮСИ — медицински сестри

ТАМАРОЧКА

БОРЕНКА — санитар по прякор СУРАТЯ

ГУРЕВИЧ

ПРОХОРОВ — отговорник на трета стая

АЛЬОХА по прякор ДИСИДЕНТА — оръженосец на Прохоров

ВОВА — меланхолично селско старче

СЕРЬОЖА КЛАЙНМИХЕЛ — кротък фантазьор

ВИТЯ — стеснителен лакомник

СТАСИК — декламатор и цветар

КОЛЯ — интелектуалец и лигльо

ПАШКА ЕРЬОМИН — комсомолски секретар на трета стая

„КОНТРААДМИРАЛ“ МИХАЛИЧ

ХОХУЛЯ — стар сексуален мистик и сатанист

ДЕБЕЛИ САНИТАРИ С НОСИЛКИ — изнасят труповете в последното действие

Всичко става на 30 април, после през нощта, после в светлото утро на Първи май.

Първо действие (същото се явява пролог)

Болнична приемна. Отляво на зрителите — журито: главният лекар на болницата, който много прилича на композитора Георгий Свиридов, с почти квадратна физиономия и абсолютно квадратни очила (в бъдеще ще го наричаме просто доктора). От двете му страни седят две дами с бели престилки: запълващата почти половината авансцена Тамарочка и попрегърбената, вечно отнесесена Люси с очила и формуляри. Зад тях крачи като махало санитарят Боренка Суратя, за него тепърва ще разказваме. От другата страна на мясата е току-що докараният Гуревич.

ДОКТОРЪТ

Болният, как се казвате?

ГУРЕВИЧ

Гуревич.

ДОКТОРЪТ

Гуревич значи. Ами как ще ни докажете, че сте Гуревич, а не… Имате ли някакви документи?

ГУРЕВИЧ

Никакви документи, не ги обичам. Рьоне Декарт казваше, че…

ДОКТОРЪТ (оправя си очилата)

Трите имена?

ГУРЕВИЧ

Чии? На Декарт ли?

ДОКТОРЪТ

Не-не. Вашите три имена!…

ГУРЕВИЧ

Лев Исакович Гуревич.

ДОКТОРЪТ (под очилата, на очилатата Люси)

Отбележете.

ЛЮСИ

Кое да отбележа, прощавайте?

ДОКТОРЪТ

Всичко! Всичко отбележете!… Родителите ви живи ли са?…

ГУРЕВИЧ

Живи.

ДОКТОРЪТ

Интересно, как се казват?

ГУРЕВИЧ

Исак Гуревич. Мама е Розалия Павловна…

ДОКТОРЪТ

И тя ли е Гуревич?

ГУРЕВИЧ

Да. Но е рускиня.

ДОКТОРЪТ

И кого обичате повече, майка си или татко си? Това съвсем не е без значение за медицината.

ГУРЕВИЧ

Татко повече все пак. Когато преплувахме заедно Дарданелите…

ДОКТОРЪТ (на очилатата Люси)

Отбележете си. Обича повече баща си евреин, а не майката, която е рускиня… Ами къде сте тръгнали чак към Дарданелите? Ако не ме лъжат знанията ми по география, те още не са наша територия…

ГУРЕВИЧ

Е, то зависи. Всички територии са наши. По-точно, ще бъдат.

ДОКТОРЪТ

А… тези Дарданели много ли са широки?

ГУРЕВИЧ

Няколко Босфора.

ДОКТОРЪТ

Вие разстоянието в босфори ли го измервате? Имате късмет, в стаята ви лежи човек, който измерва времето със столчета и шкафчета. Ще си паснете. И какво е значи Босфор?

ГУРЕВИЧ

Страшно е просто. Дори вие ще го разберете. Като излизам сутрин от къщи и тръгвам за пиячка, пътят ми до магазина е точно шестстотин и седемдесет крачки — а според Брокхауз1 това е точната ширина на Босфора.

ДОКТОРЪТ

Дотук всичко е ясно. И често ли се разхождате така?

ГУРЕВИЧ

Различно. Някои ходят по-често. Но аз, за разлика от тях, не се перча и не се натягам. Само когато съм тъжен…

ДОКТОРЪТ

А с какви средства сте… всеки ден сте минавали този ваш Босфор? Много е важно.

ГУРЕВИЧ

Ами то на мен ми е все тая какво ще работя — в масовата сеитба на елда и просо… или обратното… Сега съм в едни домашни потреби, хамалче.

ДОКТОРЪТ

И колко ви плащат?

ГУРЕВИЧ

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×