• 1
  • 2

Евгений Евтушенко

Изгубилите се Никанорови

Пермската аерогара. Някой досадно повтаря, може би контрольорът, по микрофона глъхнещ с глас тенекиено — гъгнещ — кой ли не го е чул? — „Пътникът Никаноров, пътникът Никаноров, пътникът Никаноров, излитащ за Барнаул…“ А Никаноров се крие, може би бира пие, хитро в тълпата скрит. Може би дъвче сандвич нейде в бюфета, сграбчил спътник с ошмулен вид, за половин Русия той е развързал кесия — черпи наляво и дясно. Мутра не е, то е ясно, нито пък олигарх, ами е скитник — угарка, свойте чепици събул, свил се до някакви бали, дремещ край вехти чували, пътникът Никаноров, „излитащ за Барнаул?“ Може да се е насвяткал с някой изпаднал дядка пътникът Никаноров, „излитащ за Барнаул?“ Да е намерил отдушник той, дезертьорът безкръстен, скрил се във женския нужник от униформени търсен? От трибунала по-страшен и от окото на дуло да е гласът безстрастен, идещ сега отгоре, сякаш гърдите издул: „Пътникът Никаноров, пътникът Никаноров, пътникът Никаноров, излитащ за Барнаул!!!“ Като куршум смъртоносен болката в мен трепери: той в Барнаул какво ли искал е да намери? Ще се завърне ли скоро в скучния роден разгул пътникът Никаноров, „излитащ за Барнаул?“ Той се изплъзна, безспорно, сякаш извади фул, пътникът Никаноров, „излитащ за Барнаул!“ Може мъртвешки — мрачен, на СССР герой, от гладни стачки прозрачен, да е забравен той? Може отчаян, отписан в някой потаен кът в примката да е увиснал свита от ремък твърд? Да е възлязъл нагоре, сякаш врата затваря. И като нож разпаря острият глас престорен глухите руски простори, истински вик за помощ, тъпанчетата пробол:
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×