Пол Дохърти

Тамплиерът

Анджела Франческоти посвещава тази книга на прекрасната си внучка Лучия Мария Франческоти.

Основни исторически личности

Папа Урбан II (1098–1099) — през 1095 година в Клермон поставя началото на Първия кръстоносен поход.

Водачи на франките

Адемар дьо Льо Пюи — Епископ на Льо Пюи в Южна Франция и представител на папата в кръстоносния поход.

Реймон дьо Тулуз — граф на Тулуза и херцог дьо Сен-Жил. Предводител на кръстоносците от Прованс, Южна Франция.

Боемунд дьо Тарант — Предводител на норманските кръстоносци от Южна Италия.

Годфроа дьо Буйон — Предводител на войска от кръстоносци от Лотарингия и Германия.

Робер Нормански — син на Уилям Завоевателя и херцог на Нормандия; един от предводителите на кръстоносците от Северна Франция.

Робер Фландърски — граф на Фландрия; един от предводителите на кръстоносците от Северна Франция.

Етиен дьо Блоа — граф на Блоа; един от предводителите на кръстоносците от Северна Франция.

Юг дьо Вермандоа (Юг дьо Пари) — граф на Вермандоа, Северна Франция и брат на крал Филип I Френски.

Танкред дьо Отвил — племенник на Боемунд дьо Тарант.

Бодуен дьо Булон — граф на Булон; брат на Годфроа дьо Буйон, властолюбив и жаден за почести.

Пиер Отшелника — харизматичен проповедник и предводител на Народния кръстоносен поход.

Пиер Бартелеми — провансалски ясновидец, който „открива“ свещеното копие в Антиохия.

Юг дьо Пайен и Годфроа дьо Сент Омер — приятели, френски рицари, участници в първия кръстоносен поход и впоследствие основатели на Ордена на Храма.

Реймон Пиле — провансалски военачалник от армията на Реймон дьо Тулуз.

Готие дьо Санз-Авоар — господар на Боаси.

Гийом Льо Шарпантие — френски военачалник, отличил се със своята жестокост.

Византийци и арменци

Алексий I Комнин — император на Константинопол (1081–1118); основател на великата династия Комнини.

Мануел Бутумитес — гръцки пратеник, сложил край на обсадата на Никея.

Татикий — гръцки военачалник, който съпровождал франките до Антиохия.

Торос — арменски управител на град Едеса; осиновява Бодуен дьо Булон, който по-късно става негов убиец.

Фируз — арменски командир от Антиохия и предател на Антиохия.

Мюсюлмани

Килидж Арслан — селджукски султан на Рум в Мала Азия.

Яги Сиян — градоначалник на Антиохия.

Ридуан от Алепо — селджукски управител на град Алепо в Сирия. Тръгнал с военни подкрепления за мюсюлманските бойци в Антиохия.

Атабег Карбука — емир на Мосул и прославен военачалник. Предвождал многочислена мюсюлманска войска, отправила се на помощ на Антиохия.

Ифтикар — фатимидски управител на Йерусалим.

Бележка на автора

Книгата „Тамплиерът“ е създадена както въз основа на документални източници, така и по многобройни писмени свидетелства на хора, които са прекосили Европа, за да участват в превземането на Йерусалим през юли 1099 година. Докато пишех, се стараех да остана верен на стила на свидетелствата и езика, с който са предадени. В друга бележка в края на книгата отново се коментира това изключително събитие, белязало световната история и породило последствия далеч напред във времето. Голям брой армии от кръстоносци потеглили от Франция, Италия и Германия към Константинопол, после пресекли земите, които днес са част от съвременна Турция, поели на юг и навлезли в Сирия и Палестина. Походът на основната армия, предвождана от Реймон дьо Тулуз, не е така сложен — преминали през северната част на Италия, после по Виа Егнация1 по адриатическото крайбрежие към земите на Гърция. Приложих и две карти, за да дам по-ясна представа за двете най-важни събития от Първия кръстоносен поход: обсадата на Антиохия през 1098 и тази на Йерусалим през 1099 г. Представен е и списък на основните исторически персонажи, а разказът за техните действия се основава на свидетелства на очевидци. Придържах се и към най-общото разделение между двете противопоставящи се култури в Средновековието. Изповядващите исляма са наричали „франк“ всеки роден из земите на Западна Европа. Съответно повечето европейци не са познавали различията между отделните религиозни течения в исляма и са използвали названието „турчин“ или „сарацин“, за да назовават своите противници.

tamplier-antiohija.png tamplier-jerusalim.png

Пролог

Абатството Мелроуз, Шотландия

Празника на свети апостол Яков, 25 юли 1314

Regis Regum rectissimi prope est dies domini.

Денят на Господа, най-справедливия владетел, наближава.

„Съдният ден“, свети Колумба

Монахът вдигна покритата си с качулка глава и през тесния като процеп прозорец насочи погледа си към дивата пустош на Мелроуз. Идваше краят на жътвата, а работата по неговата задача едва започваше тук, в кулата на здраво укрепената господарска къща. Погледът му обходи стаята и спря на спретнато подредените купчини сметководни книги, описи, хроники, писма и бележки: всичките тези документи бяха събрани от библиотеките на ордена на Храма и донесени тук през лятото на лето Господне 1314.

— Всичко, което успяхме да откраднем или купим — тихо продума старата жена, както си почиваше на рогозката, зареяла поглед през малкия прозорец в нишата. Дори не си направи труда да се обърне.

— Consummmatum est — дойде краят. Научихте ли новините, братко Анселм?

Младият цистерианец се прокашля и кимна. Наясно беше защо е в тази кула. Над подвързано в кожа и инкрустирано със злато Евангелие, прикрепено с верига към аналой2 в средата на стаята, беше положил клетва за мълчание.

Вы читаете Тамплиерът
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×