Джаки Колинс

Шансове

Книга първа

Сряда, 13 юли 1977 Ню Йорк

Седнал зад пищно украсеното си с дърворезба бюро, Коста Зенокоти гледаше в захлас седналата срещу него девойка. Тя изстрелваше думите, ръкомахаше и подсилваше казаното с израза на лицето си. Исусе! Той се отврати от себе си, че му минават подобни мисли, но пък тя беше най-сексапилната жена, която някога беше срещал в живота си.

— Коста? — рязко прекъсна тирадата си тя. — Ти изобщо слушаш ли ме?

— Разбира се, Лъки — побърза да й отговори той, все още смутен и объркан. Беше толкова млада… Колко ли годишна беше? Двайсет и седем или осем?… И на тези години беше вече толкова умна и отракана. Почти беше сигурен, че е разгадала похотливите му мисли.

Лъки Сантейнджело. Дъщерята на най-добрия и верен до смърт приятел — Джино.

Развратница. Дете. Дама без предразсъдъци. Изкусителка. Коста я познаваше във всичките й превъплъщения.

— Значи ти е ясно — тя порови в огромната си чанта от „Гучи“ и измъкна пакет цигари, — че хич не му е времето баща ми да си идва. Ама хич! Ти трябва да го разубедиш.

Думите й го върнаха към действителността. Понякога можеше да е толкова наивна — да очаква, че на този свят съществува някой, който да попречи на Джино да направи това, което е решил. Беше дъщеря на Джино и трябваше да го знае по-добре от всички останали. Освен това двамата бяха от една коза яре. Дори физически щерката беше копие на бащата. Имаше неговото лице на неустоим чаровник — с маслинена кожа, с дълбоко поставени, криещи огъня в тях черни очи, с плътни, чувствени устни. Само носовете им бяха различни — този на Джино беше леко орлов, с широки ноздри, докато нейният бе по-фин и по-женствен. Косата и на двамата беше къдрава, смолисточерна — дълга до раменете, свободно пусната при Лъки, и гъста, без признаци на плешивост въпреки възрастта — беше прехвърлил седемдесетте — при Джино.

С известно съжаление Коста посегна към лисото петно на темето си — какво ти петно, беше си направо плешивина, която никаква прическа не можеше да замаскира. Е, все пак беше на шейсет и осем. Какво ли друго можеше да очаква на тази възраст?

— Нали ще го убедиш? — напористо повтори тя. — Нали! — тонът й стана още по-настойчив. — Ще го направиш, нали!

Не беше точно сега моментът, помисли си Коста, да й каже, че Джино вече се е качил на самолет, който се готви за приземяване. Че скоро ще бъде на летището. Че вече се е завърнал. На Лъки нямаше да й остане друга възможност освен да се примири с факта, че баща й отново ще поеме бизнеса в свои ръце.

Мили Боже! Лайното вече летеше към вентилатора и той, Коста, щеше да се окаже точно под перките.

Три етажа по-високо Стивън Баркли работеше усърдно и на спокойствие в тихия офис на приятеля си Джери Майерсън. Двамата се бяха договорили Стивън да използва кабинета, когато не желае нещо да го разсейва, но само след работно време. Беше страхотно споразумение. Не звъняха телефони. Не му дотягаха никакви хора. В собствения му кабинет винаги беше лудница — по всяко време на деня и нощта. А телефонът не преставаше да звъни дори в апартамента му.

Стивън се разкърши, погледна часовника си и като видя, че наближава девет и половина, едва чуто, беззлобно изруга. Часовете бяха отлетели неусетно. Веднага си помисли за Ейлийн и се поколеба дали да й позвъни. Днес беше определеният им за театър ден, а той го бе провалил. Но именно това харесваше у Ейлийн — нищо не можеше да я разстрои, приемаше нещата еднакво спокойно — нямаше значение дали е неосъществено отиване на театър, или предложение за женитба. Преди три седмици й направи предложение и тя се съгласи да се омъжи за него. Отговорът й не изненада Стивън — Ейлийн не си падаше по сюрпризите, а след съвместния му живот със Зизи, неговата бивша съпруга, той изобщо не се нуждаеше от тях.

Стивън беше на трийсет и осем и му се живееше спокойно. Ейлийн беше на двайсет и три и беше способна да му осигури такъв живот.

Стивън Баркли беше прокурор с блестяща професионална кариера. Когато социалните прегради пред чернокожите започнаха да падат, Стивън се оказа изключително подходящ да прекрачи границата — със завършен колеж, с висше юридическо образование и безкраен ентусиазъм. А с неговите знания, интелигентност и остър ум не се оказа трудно да постигне това, което желаеше. Изключително приятната му външност също допринасяше за това. Над метър и осемдесет висок, с атлетично тяло и будещи доверие зелени очи, с черна къдрава коса и млечношоколадова кожа, Стивън в действителност не си даваше сметка колко добре изглежда. Това качество на характера му обезоръжаваше хората, извеждаше ги от равновесие. Вместо очакваната горделивост се сблъскваха с любезност. Вместо очаквания циник виждаха човек, загрижен за мислите и чувствата на другите.

Стивън педантично подреди документите си в отделенията на поизносената си адвокатска чанта. Огледа се да не е забравил нещо, изгаси лампата на бюрото и тръгна към вратата. Доста време вече работеше на предела на силите си върху едно специално разследване, но нещата вървяха към приключване. Беше уморен наистина, но с тази приятна умора, породена от напрегнатата работа — любимото му развлечение. С всеки изминал ден обаче това убиваше у него удоволствието от секса. Не че не обичаше да се люби — с подходяща жена сексът беше върховен, докато със Зизи беше истинска напаст. Още и още… Малката хитруша Зизи искаше да се любят нонстоп, а когато не й беше на разположение… е, тя му беше открила цаката да си запълва времето. Защо не беше послушал майка си и се беше оженил за нея? Но кой ли се вслушва в съветите на майките, когато го е ударил хормонът.

С Ейлийн беше различно. Ейлийн беше хубава, с консервативно възпитание и майка му от все сърце я одобри. „Ожени се за нея“, беше му казала тя. Стивън възнамеряваше да направи точно това.

Той огледа за последен път кабинета и тръгна към асансьора.

Дарио Сантейнджело захапа до кръв долната си устна, за да не изкрещи. Над него слабото тъмнокосо момче бясно се клатеше. Болка. Удоволствие. Жадувана болка. Почти непоносимо удоволствие. Не е достатъчно… Още не… Не можеше повече да сдържа вика в себе си. Изкрещя, тялото му се разтърси конвулсивно, докато се изпразваше.

Мургавият младеж моментално се отдръпна, ерекцията му още не беше спаднала. Дарио се извъртя в леглото и въздъхна. Момчето се изправи и погледна надолу към него.

Едва сега Дарио си даде сметка, че дори не знае как се казва. Беше поредният безименен млад чернокоско. И какво от това? Повече никога не ги виждаше. Те му го начукваха. И той им го начукваше. При тази мисъл не се сдържа и се усмихна. Та тръпката беше точно в това, не е ли така?

Дарио стана и тръгна към банята. Младежът мълчаливо го проследи с поглед. Нека го гледа, нека го изпива с очи — беше с него за първи и последен път.

Заключи вратата на банята и пусна топлата вода в бидето. Винаги се измиваше незабавно след акта. Докато траеше, беше истинско блаженство, но след това… предпочиташе да го забрави, да го изтрие от паметта си… после на хоризонта се появеше следващият мургавелко. Приклекна над бидето и се разкрачи, насапуниса се обилно, превключи на студена вода и остави ледената струя освежаващо да стегне тестисите му. Горещината през деня беше ужасна, влажният въздух направо лепнеше. Надяваше се, че тъмнокосото момче няма да поиска да остане. Може би трябваше да му даде малко пари, за да върви на майната си. Двайсетина долара обикновено вършеха работа.

Наметна една пухкава хавлия и се обърна към огледалото. Беше на двайсет и шест, но никой не можеше да му ги даде. Изглеждаше под двайсетте, изтънчено слаб, висок, със саксонско-сини очи и права руса коса. Беше мъжествено копие на майка си.

Отключи вратата на банята и се върна в спалнята. Момчето стоеше до прозореца и гледаше навън, беше намъкнал мръсните си дънки и тениската.

Дарио приближи до тоалетката и взе две десетдоларови банкноти от тъничка купчинка пари. Никога не държеше големи суми в апартамента — нямаше нужда да изкушава случайните си съиграчи.

Вы читаете Шансове
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×