Бърнард Корнуел

Врагът на Бога

„Врагът на Бога“ е за Сюзан Уат, защото тази книга се появи благодарение на нея.

ЗАБЕЛЕЖКА

Липсват цели страници; маркирани са с „???“.

Бел.Mandor.

ПРЕДГОВОР

„Врагът на Бога“ е втората част на трилогията „Легенда за Артур“ и е непосредствено продължение на събитията, описани в „Кралят на зимата“. В първата част кралят на Думнония и Велик крал на Британия Утър умира и е наследен от своя невръстен и недъгъв внук Мордред. Незаконният син на Утър, Артур, е определен за един от покровителите на Мордред и след време става най-важният от тях. Артур е решен да остане верен на клетвата си пред Утър, с която той поема задължението да запази и предаде престола на Думнония на Мордред, когато внукът на Великия крал порасне.

Артур е решен също и да донесе мир на враждуващите британски кралства. Основният конфликт е между Думнония и Поуис. Но Артур приема предложението да се ожени за поуиската принцеса Сийнуин и тогава се появява надеждата, че войната може да бъде избегната. Ала вместо да се ожени за Сийнуин, Артур се влюбва в бедната принцеса Гуинивиър и избягва с нея. Нанесената на Сийнуин обида става причина за дългогодишна война, която завършва едва след като Артур разгромява поуиския крал Горфидид в долината Лъг. След това поуиският трон минава в ръцете на Кунеглас, брат на Сийнуин, който подобно на Артур иска да има мир между бритите, за да могат те да носачат своите копия срещу общия си враг — саксите.

„Кралят на зимата“, както и настоящата книга, се разказват от Дерфел — син на сакска робиня, който израства в дома на Мерлин и става един от воините на Артур. Артур изпраща Дерфел в Арморика (днешен Бретан), където той воюва срещу франкските нашественици в защита на обреченото британско кралство Беноик. Сред бегълците от Беноик, завърнали се в Британия, е Ланселот, кралят на Беноик. Артур иска да ожени Ланселот за Сийнуин и да му даде трона на Силурия. Но не Ланселот, а Дерфел е влюбен в Сийнуин.

Другата любов на Дерфел е Нимю, негова приятелка от детинство, станала помощничка и любовница на Мерлин. Мерлин е друид и водач на бритите, които искат да върнат острова на старите му богове. С тази цел той търси Свещения съд, едно от тринадесетте съкровища на Британия. За Мерлин и за Нимю търсенето на тези съкровища е далеч по-важно от която и да било битка между кралствата или срещу нашествениците. Противници на Мерлин са бритите християни. Един от техните водачи е епископ Сенсъм, който загубва голяма част от своята власт, когато се противопоставя на Гуинивиър. Сега Сенсъм е в немилост и служи като абат в манастира на Свещеното бодливо дръвче в Инис Уидрин (Гластонбъри).

„Кралят на зимата“ завършва с победата на Артур в голямата битка, разразила се в долината Лъг. Тронът на Мордред е спасен, южните британски кралства се съюзяват, а Артур, макар и да не е крал, фактически е техен безспорен владетел.

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

Ейд — любовница на Ланселот

Аел — сакски вожд

Агрикола — Военачалник от Гуент, служи на крал Тюдрик

Айлийн — някога любовница на Артър, майка на неговите синове, близнаците Амхар и Лохолт

Амхар — незаконен син на Артър и Айлийн

Артур — военачалник на Думнония и покровител на Мордред

Балин — един от воините на Артур

Бан — някога крал на Беноик (кралство в Бретан), баща на Ланселот

Бедуйн — епископ на Думнония и главен съветник

Борс — братовчед на Ланселот и негов най-добър боец

Брочваел — крал на Поуис от по-късни времена

Биртиг — престолонаследник, а след това и крал на Гуинед

Кадок — християнски епископ, известен светец, отшелник

Кадуолън — крал на Гуинед

Кадуи — размирен принц на Иска

Калин — най-добрият боец на Кърнау

Каван — заместник военачалник в отряда на Дерфел

Сей — приятел на Артур от детинство, сега един от неговите воини

Сийнуин — принцеса на Поуис, сестра на Кунеглас

Сердик — сакски крал

Кълхуч — братовчед на Артур, един от неговите воини

Кунеглас — крал на Поуис, син на Горфидид

Дерфел Кадарн — разказвачът, сакс по рождение, един от воините на Артур, по-късно става монах

Даян — най-малката дъщеря на Дерфел

Динас — силурски друид, близнак на Лавейн

Диурнач — ирландец, крал на Лейн, страна, наричана преди това Хенис Уирън

Ийчърн — един от копиеносците на Дерфел

Илейн — майка на Ланселот, съпруга на покойния крал Бан

Емрис — епископ в Думнония, който ще заеме мястото на Бедуйн

Ърс — майката на Дерфел, наричана също Енна

Галахад — полубрат на Ланселот, принц на (изчезналото) кралство Беноик

Горфидид — крал на Поуис, убит в долината Лъг, баща на Кунеглас и Сийнуин

Гуинивиър — съпруга на Артур

Гундлеус — някога крал на Силурия, убит след битката в долината Лъг

Гуенхуивач — сестра на Гуинивиър, принцеса на (изчезналото) кралство Хенис Уирън

Гулидин — служител на Мерлин

Гуидър — син на Артур и Гуинивиър

Хелед — съпруга на Кунеглас, кралица на Поуис

Хигуид — слуга на Артур

Игрейн — кралица на Поуис след времето на Артур, омъжена за Брочваел

Иорует — друид в Поуис

Изолда — кралица на Кърнау, омъжена за Марк

Иса — един от копиеносците на Дерфел, по-късно негов заместник военачалник

Ланселот — крал на Беноик в изгнание

Ланвал — един от воините на Артър

Лавейн — силурски друид, близнак на Динас

Лиодиган — крал на Хенис Уирън, прогонен от страната си, баща на Гуинивиър и на Гуенхуивач

Лайгесак — предател, избягал от Думнония

Лохолт — извънбрачен син на Артър, близнак на Амхар

Люнет — някога приятелка на Дерфел, сега компаньонка на Гуинивиър

Маелгуин — монах в Динюрак

Малейн — поуиски друид

Малла — сакска съпруга на Сеграмор

Вы читаете Врагът на Бога
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×