Джейн Ан Кренц

Споделен сън

Първа глава

— Джил, запознай се с Даяна Прентис. Даяна, това са Джил Торп и съпругата му.

— Приятно ми е — любезно отвърна Даяна и се усмихна някак пресилено. Докато поздравяваше мъжа и жената на прага, в погледа на пъстрите й очи се прокрадна сянка. Семейство Торп бяха шестдесет годишни, приятно облечени и приветливо усмихнати. — Колби много ми е разказвал за вас.

— Обзалагам се, че е така — усмихна се Джил Торп, докато поемаше ръката на Даяна. — Обясни ли ти, че преди двадесет години аз бях добрият с бялата шапка, а той беше най-големият „разбойник“ в града, или може би е поукрасил миналото, за да се представи в добра светлина?

— Да, спомена ми, че сте били шериф във Фулбрук Корнърс, когато той е бил в гимназията. Според мен, между вас двамата е имало, по думите му, враждебност — рече Даяна.

— Враждебност ли, Колби? — Джил повдигна гъстите си посивели вежди. — Странна формулировка. — Той се обърна към съпругата си. — Не мога да си спомня колко пъти са ме будили през нощта, за да ми кажат, че момчето Савагар отново организира надбягване по Ривър Роуд. В годината, когато той си взе онази корвет, загубих съня си.

— По онова време едва ли имаше нещо по-интересно да правиш през нощта — рече Колби суховато. — Тогава още не беше женен за Ивлин.

— Вярно — съгласи се Джил и леко се усмихна. — Но това беше преди двадесет години, Савагар, и дори в твоите очи да съм изглеждал възрастен, все още не бях прехвърлил средата на живота си. Всъщност, бях не по-възрастен от теб сега. И ти не си женен, но се обзалагам, че не прекарваш нощите си сам.

Колби забеляза лека червенина по страните на Даяна, но не реагира.

— Ей, Джил, ако знаех, че моите надбягвания пречат на любовния ти живот…

— Тогава щеше да организираш два пъти повече надбягвания по Ривър Роуд — довърши изречението му Джил.

Ивлин се усмихна на Даяна.

— Ако бях на твое място, скъпа, не бих обръщала много внимание на историите, които мъжете разправят за миналото си. Те винаги преувеличават.

— Ще го запомня — рече Даяна и отново се усмихна пресилено. — Заповядайте, седнете, Ивлин.

Колби си помисли, че ако беше чувствителен, разбиращ и наистина съвременен мъж, може би щеше да провокира повече съчувствие към Даяна. Очевидно тя беше нервна. Или по-точно скована от страх. Което само по себе си, беше забавно, тъй като Даяна не се плашеше току-така. Той често мислеше за нея като за личната си амазонка.

И макар да не беше прекалено съчувствен, му беше ясно, че тази вечер Даяна имаше основателна причина да е объркана. В края на краищата, беше на тридесет и четири, неомъжена и посветена на кариерата си жена. Последното нещо, което беше очаквала или планирала на този етап от живота си, беше бебе. Но днес тя осъзна факта, че е бременна.

На Колби му беше трудно да извика в себе си съчувствие, разбиране и всички онези съвременни мъжки усещания, тъй като той беше бащата. Не се опитваше да запази чувствата си за себе си, напротив, откри, че положението никак не го радва. Всъщност, не се изненада, когато тя му съобщи за бебето. Някакво шесто чувство му подсказа, че онази нощ в пещерата тя беше заченала.

Колби реши, че именно безнадеждно примитивното, шовинистичното, собственическото мъжко начало в гените му провокираше в него едва ли не еуфория и удовлетворение от ситуацията. Даяна би го удушила, ако узнаеше мислите му.

Той нямаше намерение тя да забременява. Та нали Колби вече си имаше деветнадесетгодишен син, и както често беше казвал на Даяна, що се отнася до бащинските му задължения, той вече ги беше изпълнил.

Но сега, когато тази непредвидена бременност беше факт, Колби смяташе, че е готов да се справи.

Никак не беше сигурен, че Даяна е готова. Тя все още се чувстваше като в унес.

— Да, седнете — Колби непринудено покани гостите си и им посочи двата изтъркани стола във всекидневната. — Ивлин, какво желаеш?

— Чаша бяло вино — отвърна възрастната жена с усмивка и се настани до съпруга си.

— За мен уиски — обади се Джил. — Изглежда това място никак не се е променило — добави той, докато сядаше върху износената дамаска на тежкото кресло. Той обходи с преценяващ поглед простия и запуснат интериор на двуетажната къща.

— След смъртта на леля Джес не съм правил нищо по къщата — обясни Колби, докато наливаше питиета на гостите. — Предложих я на фирмата за недвижими имоти на Лари Броктън и му казах да я дава под наем, докато може. Наредих му да не влага пари в нея повече от необходимото.

— И изобщо не си идвал във Фулбрук Корнърс да нагледаш къщата, така ли? — остро попита Джил. — Всъщност, това лято се появяваш за първи път, откакто напусна града преди двадесет години. Всъщност защо си тук?

Колби изглежда се изморяваше вече от този въпрос.

— Напоследък много хора ме питат. — Той сурово погледна Даяна, която му го беше задавала много по-често от когото и да било. — Отговорът е прост. Търсех спокойно място да завърша книгата, върху която работя. Освен това, исках да взема решение за къщата. Мисля, че след края на лятото ще накарам Броктън да я обяви за продан.

Джил кимна неубедително. Обърна се към Даяна и се усмихна.

— А вие дойдохте в това затънтено кътче на Орегон за лятната си отпуска, нали?

Преди да кимне любезно на Джил, Даяна стрелна Колби с поглед.

— Точно така. Взех си отпуск от работата в „Карутърс и Иейл“. През последните четири години, през които работих за компанията, не съм имала много почивни дни, затова си помислих, че мога да отсъствам цялото лято.

— Какво работите в „Карутърс и Иейл“? — попита Ивлин.

— Завършила съм счетоводство и бизнес администрация. Работя като инспектор в отдел.

Колби усети хладната прецизност в тона на Даяна и разбра, че по този начин прикрива яростта си към „Карутърс и Иейл“. Тя едва ли не се отказа от поста си, когато разбра, че шефовете й нямат намерение да повишат една жена във висшето управление. Прекият й началник, Арон Краун, я беше накарал да си вземе неплатен отпуск.

Жена, която винаги е слагала на първо място кариерата си, трудно можеше да понесе шока от такава явна полова дискриминация на работното място.

Но сега, когато беше бременна, помисли си Колби, Даяна щеше да разбере, че има и по-важни неща в живота от кариерата, които си струват. Преди двадесет години, когато разбра, че ще става баща на деветнадесет, той научи този урок по по-трудния начин. Децата по някакъв начин променят приоритетите в живота на човека.

— Заповядай, Ивлин — рече Колби и подаде на госпожа Торп чаша вино. На Даяна подаде чаша минерална вода. — Даяна възнамерява да потърси работа през есента, но напоследък се наложи да направи някои промени в плановете си. Ние ще се женим.

Даяна ужасена извърна глава. Красивите й тюркозено-златисто-зелени очи го стрелнаха.

— Поздравления — възкликна Ивлин. Очевидно не забеляза изражението на Даяна. Или може би беше прекалено любезна, за да покаже, че го е забелязала. — Колко вълнуващо.

— Много добре, Савагар — рече Джил и се усмихна, после вдигна чашата си с уиски за наздравица. — Едно ще ти кажа, сега проявяваш много повече разум, отколкото последния път.

— За двадесет години разбрах как трябва да се правят нещата — с ирония отвърна Колби.

— Извинете ме, ще отида да нагледам вечерята. — Даяна скочи на крака и чашата й с минерална вода изхвърча.

— По дяволите — измънка тя и се зае да попива течността с малка салфетка за коктейл.

Спектър, нейното огромно кафяво куче, се надигна и отиде до масата да пробва вкуса на минералната вода.

— Махни се от пътя ми, чудовище — заповяда Колби на кучето, което както обикновено не му обърна

Вы читаете Споделен сън
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×