4. Антонен Арто. Театр Жорстокості (Другий Маніфест) Denoel et Steele, 1933

5. Барт Р. Вибрані роботи: Семіотика: Поетика: Пер. з фр. — М.: Прогресс, 1989-616 с.

6. Георгій Грачев, Ігор Мельник. Маніпулювання особистістю: організація, способи і технології інформаційно-психологічного впливу.

http://www.philosophy.ru/iphras/library/mani pul.html

7. Дж. Ентін. Теорії змови і конспіративістський менталітет.

http://www.ibmh.msk.su/vivovoc o/VV/PAPERS/ECCE/CONSP.HTM

8. Єршов П. Режисура як практична психологія. М.: Искусство, 1972

9. Мілтон Еріксон. Зміна безсвідомого.

http://www.nlp.kiev.ua/literature/milton.htm

10. Можливі світи і віртуальні реальності. Випуск I. Укладачі В. Я. Друк и В. П. Руднєв. Інститут сновидінь і віртуальних реальностей. Москва, 1995

11. Н. Гудмен — Способи створення світів. М., 'Идея-пресс' — 'Праксис', 2001.

12. Т.Г.Березовая. Стратегія соціальних містифікацій. Навчальний посібник для студентів факультетів соціології. — СПБГУ, 1999. — 217 с.

13. У. Л. Уілмхерст. Масонське посвячення

http://www.theosophy.ru/lib/mas- posv.htm

14. Фрезер Дж. Золота гілка. Дослідження магії і релігії. Лондон 1923

15. Ю.М.Жуков, Д.В.Хренов. Методичний аналіз дослідження нещирості.// Мир психологии. № 3. 1999. с. 219-230.

Вы читаете Кодло
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

2

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату