• 1

Константин Преславски

Стихове добри Константинови1

Прослава кръстна и апостолска това слово добро …… …… към този труд похвалата добра и пеенето — много и кръстното най-вече. Добре е Богу да пеем! Каноните тез свети на [нашето] покаяние, добре е да се пеят и Бог да се прославя по цялата земя! Сберете се, славяни, Христа възпявайте и ето днес славете дървото кръстно [вие, що сте] верни — спасение [е то], сковано на земята. Приеми, мой Боже, тази малка песен и сила ми дари врага да победя със този пост! Страдалческата песен2, тя песен е добра, защото е красива, защото божий дар е, затова да славим Христа, да викаме…
,

Информация за текста

© Кл. Иванова, превод от старобългарски

Източник: [[http://slovo.bg|Словото]]

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/16238]

Последна редакция: 2010-05-28 13:00:00

,

1

Творбата е открита от българския учен Г. Попов. Тя е най-яркото свидетелство за изключителното поетическо умение на Константин Преславски. При превода на Постния триод българският книжовник заменя част от византийските тропари със свои оригинални и от първите букви на над 400 тропара създава декларационна поезия. Такъв сложен акростих е нещо изключително дори за византийската литература. За съжаление в по-късните преписи на Триода оригиналните тропари постепенно са заменени с преводни. Връзката между тях много рано е била изгубена. Все още не е възстановен пълният текст на стиховете. Те са били разпределени по три и четири тропара за делничните дни от всяка седмица на Великия пост. По своя патос, прославящ богослужението на роден език, „Стихове добри Константинови“ се свързват с останалите поетични творби на Константин Преславски. Тук поместеният превод е от Кл. Иванова по изданието на Г. Попов.

2

В този стих се използва вариантът, предложен от А. Минчева. Другият вариант, предложен от Г. Попов, е „премахни чрез поста моето страдание“.

  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×