Наум Преславски

Канон за апостол Андрей

Песен първа Най-пръв си от всички! Като първозданните светила те създаде за земята, омрачените от дяволска съблазън да осияеш ти заповяда и към неговата светлина всички да насочваш. Когато пожела от робството да ни избави, Създателят на всичко дойде на земята, от земните съблазни призова те, свети, развесели те, за да насочваш земните към светлината. Омрачените от съблазън народи като видя, Владико, при себе си, който си светлина, Светий, повика апостола Андрей и велегласно повели му на всички хора да благовести за тебе. Към Богородица Всичко предречено за тебе, Дево майко, се изпълни, защото светлината, произлязла от твоята утроба, направи явна светлината на апостола, всички хора осветяваща. Песен трета Светий, Христос апостол те нарече, за да те изпрати сред народите, та всички тях да доведеш при него, възгласящи с вяра: „Никой не е свят като нашия Бог!“ (1 Царств. 2:2) Светий, горейки чрез Светия Дух, ти сгряваш земята, вледенена от греховната съблазън и възгласяваш с вяра: „Никой не е свят като нашия Бог!“ Светий, ти озари вселената, озарен от Духа, апостоле Андрей, като призова народите да възгласят: „Никой не е свят като нашия Бог!“ Към Богородица Светии апостоле, уподобен на херувим, ти прославяше родения от дева Христос и призоваваше народите да възгласят: „Никой не е свят като нашия Бог!“ Песен четвърта Река, изпълнена с води животворни (по Пс. 64:10), ти, свети апостоле Андрей, напои вселената, езическите народи — с разум, чрез твоето учение. Всички страни дочуха, Господи, светите гласове на твоите апостоли — с твоята слава се изпълни цялата земя (по Пс. 71:19). Славата ти на земята, апостоле преблажени, пророците предрекоха чрез святото пришествие — с похвала за тебе се изпълни цялата земя. Към Богородица Възкликна пророкът: „Предреченото за тебе се сбъдна, пресвята и преславна! Ето твоят Син чрез апостола като със стрела зловерието простреля!“ Песен пета Над цялата земя се разнесе твоят глас, апостоле, като гръм, пробуждащ спящите в неверие; блесна от изток като мълния, просветлявайки всички страни на земята. Светецо Андрей, пратенико, призван от Христос, събирателю на апостолите! Ти възкликна към всички тях: „Наистина, това е Божият ум и Богът на всички, нашият Спасител — Христос, царят на мира!“
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×