• 1

Борис Пастернак

Шекспир

Коларска пиаца и щръкнал навън от Темза навъсен престъпнишки Тауър; копита кънтят и простинал до звън Уестминстър — зъл зъбер, загърнал се в траур. И тесни сокаци: стени като хмел, просмукали влага в гредите отдавна, по-мрачни от Лондон и с мирис на ел, осаждени, като походка неравни. Спиралесто-сипкав се пипка снегът. Затваряха вече, когато се люшна — разхлабен каиш — и в просъница, гъст запада, засипвайки сънната пустош. Прозорче със слюдесто сини стъкла в оловни квадрати. „Вън пак се разкашка. А впрочем, а впрочем — да пийнем по чашка. А впрочем — да седнем. Бръснарю, ела!“ И бръсне се с кикот, ще падне от смях; на тоя бодряк, не запрял цяла вечер, със стиснат чибук да цедиш без ищах направо е смърт!                         А не му е и вече на Шекспир до смях. Ето виж и сонета, написан нощес без задраскване, с жар на масата, дето солена ренета се гмурка, прегърната с клещест омар. Сонетът му казва: — Признавам ви аз способности, дарба; но, майстор и гений, и оня ли знае, и оня — от час на бурето насапунисан, — че власт на мълния имам аз, т.е. под мене са всички по каста, че огнена страст аз паля, а вие — лули увонени. Простете синовния мой скептицизъм, баща сте, но сър, но милорд, тук е хан. Какво правя тук? Вън кипящата сган — а тук ваште птички! На воля излизам. Четете на оня. Защо пък не, сър? Що гилдии, партии има. Пет ярда — и ей ви в билярдната — там ли не са успехите, питам ви: първи в билярда? — На него? Ти луд ли си? Вика: — Момче! И маха с малагова вейка и смята: гарафа и френско рагу… отегчен… и хукнал, салфетката в призрака мята.
,

Информация за текста

© Борис Пастернак

© Кирил Кадийски, превод от руски

Борис Пастернак

Сканиране, разпознаване и редакция: NomaD, 2010

Издание:

Борис Пастернак. Стихотворения

Подбор и превод от руски: Кирил Кадийски

Издателство „Захарий Стоянов“

Поредица: Ars Poetika

Редактор: Андрей Андреев

Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

Коректор: Петя Богомилова

Печат: „Образование и НАУКА“ ЕАД

Формат 16/60/90. Печатни коли 12

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/16449]

Последна редакция: 2010-07-06 23:00:00

Вы читаете Шекспир
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×