• 1
  • 2

Борис Пастернак

Мелници

Гърмят огромни колела. Струят и хрускат класовете. Ридае дрезгав кучи лай на друга някаква планета. Селото, в плен сребрист, гори с белтъка на сънливи хати. И лае песът, и дори с клепало бие о луната. Спи долу, в ниското, вирът, волове спят, примигват вишни и кукурузите държат кочани в пазвата — на скришно. А там над всички естества, налети като тежко мливо, не грозна крепост е това, а мелницата костелива. Разплакан Харковски уезд, русалки с леи ленив до кръста и сиви свещи с трепет чест — върби, къщя, звезди на гъсто. Тъй устни шепнат; плетат тъй пръсти; невнятни — въздъх; и китки — кости; и кой узнал би и казал просто какво било е околовръст тук? Кои тъй храбри са, кои тъй смели са блаженство тъпо да сменят с рискове, щом тук и вятърните мелници окочанели са на лунна изповед? Те — с вятър сдобити, звездите — със зрак. Той литна в тъмите, а няма го пак. Но флот са и знаем — напук на света те с въздух на заем живеят все тъй. Плещите превили, с крилата над нас кръжат на кокили — те, степни платна. Кошове — шалвари; а върху гърба кълчищници стари едва се крепят. Когато кокошки и трици в едно са сред врява до бога и стълбове прах и капките падат — грошове в подноса, и в синьо нощта е пред къщния праг, и рокли настурции късат и буря, балонно раздула платно-панталон, се втурва и вижда тъй, сякаш прижуря, с тополов снежец заслепен небосклон — тогава пробуждат се мелниците смирени. И мислите им смилащо се завъртват едва. И те са огромни — като мисли на гении, и несъразмерни — сякаш техни права. Сега пред всички житейското жито е. Всички помисли степни и всички слова, от жегата измислени сред планините, изсипват в кошовете им своя товар. Видели ги, локомотивите точат се, врязват се в кашата, към хълмите пак и хлопат с пара по тъмите клокочещи, и зейва пещта им — изкормен тумбак. А редом паспалени викове изплезил е, задавян от подковената чорба и потта, и спира пътят, в прах до глезените, къртичината си под тях. И те, уморени от подаръка за валцовете — безкрайните житни равнини, — мелят на пространствата кариерите калциеви и съдби, и сърца, и дни.
Вы читаете Мелници
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×