• 1
  • 2

Борис Пастернак

Марбург

Треперех аз. Пламвах и гаснех от страст. Тресях се. Направих й днес предложение — но край, дерайлирал съм. Отказ — от раз. Тя плаче. А аз — сред светците блажени. Излязох навън. Като новороден се чувствах. Неща и от смисъл лишени, живееха и безразлични към мен политаха в свойто прощално значение. Разплавен бе пътят и смуглия лоб бе смръщил и гледаше свода със злоба паважът, и вятър в липите с гребло гребеше. И всичко това бе подобия. Върти го, сучи го, но свеждах от срам очи — да не виждам как все ми се кланят. Не щях за богатства изобщо да знам. И бягах — от страх да не рухна в ридания. Инстинктът вроден като стар лицемер противен ми бе. Но ми бе по петите: „Детинска изгора — реши насаме — но нека все пак си отварям очите“! „Тръгни и върви!“ — схоластик заслепен, инстинктът ме водеше с мъдри съвети през непроходими гъстаци пред мен от люляци, страсти, дървета нагрети. „Ти първо тръгни — после може и в бяг“ — твърдеше, а новото слънце въззето следеше как учат туземеца бял да стъпва по старата нова планета. Едни ги слепеше това. Като в рог бе тъмно за други, очища изцъклили. В гергините пиленца риеха ров, щурчета — часовници — бяха зацъкали. Пламтяха стрехите и в тоя шпалир се взираше пладнето. В делника тукашен кой тихо се стягаше за панаир, кой, свел се над нов арбалет, си свирукаше. Жълтееше пясъкът, зноя изпил, предбуря под вежди от храсти се взираше. И сводът се спичаше, рухнал унил връз някакъв стрък от трева кръвоспираща. Аз цялата теб — от глава до пети — тъй както пиеса от Шекспир трагикът — те носех, назубрил те с жар отпреди и пак репетирах те, сам, като никога. Щом паднех пред тебе, обгърнал без ум и лед, и мъгла, и самата повърхност, (ах, как си красива!) — и огнен самум — какво ти е? Стига, де! Свърши. Отвъргнат. Тук бил Мартин Лутер. Там братя Грим. Що ноктести стрехи. Дървета. Надгробия. И всичко тук помни и с дух несломим е живо. И все пак това са подобия. Не, утре не ще ида. Отказ — от раз, по-ясно от сбогом е! Квит! Да замина. Но гари, навалици — не е за нас. Какво ли ме чака, о, плочи старинни? Ще висне чаршаф, от мъгла изтъкан. Ще седнат и в двата прозореца месеци. Скръбта ще е пътничка с книжка в ръка и на отоманката ще се намести. Защо се боя? Знам я тая безсъница подобно граматика. И сме на ти. Защо, щом привичните мисли навън са, аз стряскам се, сякаш съзрял лунатик.
Вы читаете Марбург
  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×