Появява се заварената ми дъщеря с потъмнял от времето метален шиш в ръка и с нагла тържествуваща усмивка на лицето.

— Намерих го сутринта в долното чекмедже на бюрото ти… Мама ми каза да почистя навсякъде — добавя тя, виждайки свирепата ми гримаса.

Тя се рови в моето бюро по заповед на майка си! Кръвта в жилите ми кипва съвсем по латиноамерикански. На всичкото отгоре разбирам, че тъкмо жена ми е довела този Дворкин тук. И ако преди половин час тя беше със сутиен, то сега е определено без! Приближавам се към чернооката красавица и с голямо удоволствие я шамаросвам.

— Как смеете да удряте жена? — намесва се руският писател.

— Ти недей се меси — обръщам се към него, в ръката си държа знаменития бокс, използван още от самия Алфредо Стреснер3. И тогава ме пронизва болка, тя влиза в точката между плешките и…

,

Информация за текста

© Александър Тюрин

Александр Тюрин

Източник: [[http://sf.bgway.com|Библиотеката на Александър Минковски]]

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/30]

Последна редакция: 2007-02-09 09:42:58

,

1

Инкунабули — първите печатни книги от XV век.

2

Съществува руски писател-фантаст Андрей Дворник (не Дворкин). Б.пр.

3

Парагвайски диктатор (1954–1989).

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×