• 1

Юлиан Тувим

Маестро Тралалински

В Песнопойно, град известен, на алея „Веселинска“ славният певец живее — Тралалампи Тралалински. Със стопанка — Тралаланка, с дъщеричка — Тралаличка, със синченца — Траралченца и със пудел — Тралалудел. Ами котка? Как без котка! Тя се казва Тралалотка. Имат и едно канарче — много смешно Тралаларче. Всяка сутрин, след закуска, това множество се стича пред маестрото да пее неговия химн обичан. Щом маестро Тралалински вдигне палка-тралалалка, всички млъкват… И подема хорът песничка след малко: „Трала-трала-тралалала, тралалала-трала-трала“ — и щастливи се възнасят в свойта искрена възхвала. Тралалисват, тралаласват, а маестрото захласнат маха палката в премала: „Трала-трала-тралал ала!“ И над къщата и двора литва песента на хора — ТРАЛА-ЛА-ЛА-ЛА ТРАЛА-ЛА-ЛА-ТАРАЛА-ЛА… ТРАЛА-ТРА-ЛА-ЛА пеят всичките етажи и от улиците даже: един ватман — Тралалатман с един доктор — Тралалоктор, пощальонка — Тралальонка с боклукчия — Тралалия, и чиновник — Тралаловник със началник — Тралалалник, една бабка — Тралалабка с мило внуче — Тралалуче. Даже мъничката мишка, тази стара Тралалишка, дето не обича котките и най-вече Тралалотките, тихо сяда в свойто ъгълче, в свойто тъмно тралалъгълче, и си църка в мрака хрисимо: „Трала-трала-тралалисимо…“
,

Информация за текста

© Юлиан Тувим

© 1988 Антоанета Попова, превод от полски

Julian Tuwim

Сканиране и редакция: Константин Т., 2010

Издание:

Юлиан Тувим. Птиче радио. Стихове и поеми. За предучилищна възраст

Рецензент: Боян Биолчев

Художник: Майя Чолакова

Редактор: Майя Начкова

Художествен редактор: Буян Филчев

Технически редактор: Петър Янев

Коректор: Лидия Станчева

Издателство „Български художник“, 1988

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/15836]

Последна редакция: 2010-04-05 12:00:00

  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×