• 1

Теодор Траянов

Cor Cordium

В памет на Перси Биш Шели

За път се пригответе, о сънища безбройни, завършва празненството на краля ви могъщ, върнете се отново в сърцата неспокойни, там битвата е вечна, врагът — един и същ! Чие сърце не шъпне въпроси несъзнати, що някъде са случай, а другаде — съдба, и кой с вериги тежки не броди по земята с тревогата дълбока пред сетната борба? Чие сърце човешко не тръпне пред хорото, където всяка стъпка е кървава бразда, и кой не е въздъхвал, веднъж поне в живота, пред бляна на съдбата, наречен свобода, чий поглед не е гаснел, когато се е спирал пред взора ненадеен на земната печал, кой в своя лик огледан друг образ не е дирил. що нивга не е виждал, а всякога мечтал? Чий дух насън не търси оназ звезда, където е бродил като дивеч низ девствени гори, и кой не е поглеждал поне веднъж небето, не само в нощ на мъки, а в светъл час дори? Тъй беден е животът от красота и радост, тъй малка е земята за толкоз много скръб, молитвата е страшна, когато всички страдат, утехата — миражна, смъртта — спасител скъп! Станете бранен кораб, о сънища магични, с човека се втурнете в най-бурното море, че не на леш подобен, а в подвиг героичен божественият трябва божествено да мре! Да кипне, като нявга, кръвта на Прометея в рапсоди и светии, в пророци и жреци, сърцето на сърцата тогава ще огрее, събудено от хора на смелите плувци! Надежди ще израстват из всяко отчаяние, в доспех ще се превръща най-нежният копнеж, че страшен е позорът на срамното съзнание — да носиш дух безсмъртен, а като роб да мреш! Човекът ще си спомни завета благороден, че дар, изтръгнат силом, е земният живот, че плътно са споени дори мигът преходен с небитието тъмно и вечния му ход! През някой сън далечен ще дойдат чудесата, с единство и съзвучност в живота многолик, у всяка гръд ще бие сърцето на сърцата, безбройно въплъщение на бляна си велик! Земята ще разрасне в божествена империя, където трон ще вдигне свободна красота, а нощем в океана на звездната мистерия сама ще се преражда безсмъртна любовта!
,

Информация за текста

© 1934 Теодор Траянов

Сканиране, разпознаване и корекция: А.Б., 2010

Издание:

Теодор Траянов. Избрани произведения

Редактор: Милка Спасова

Художник: Евгени Клинчаров

Худ. редактор: Елена Маринчева

Техн. редактор: Любен Петров

Коректор: Елена Баланска

Формат 16/54/78; тираж 8100 екз; печатни коли 25; издателски коли 17,61; л.г. VI/29; поръчка № 182/1966 г. дадена за набор на 2.VI.1966 г.; излиза от печат на 30.VIII.1966 г.; цена 1.54 лв.

Издателство „Български писател“, 1966

Печатница на Държавно военно издателство

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/17167]

Последна редакция: 2010-07-24 13:30:00

Вы читаете Cor Cordium
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×