същество е също толкова ужасно, колкото беше старото има същото пухкаво телосложение и главица без коса. Тя го нарече Авел.

Десет години по-късно. Момчета са, разбрахме го отдавна. Дойдоха като малки същества, които толкова ни изумяваха, не знаехме тогава. Авел е добро дете, но Кайн може да победи и мечка. След всичките тези години разбирам, че съм грешал за Ева, по-добре да живея с нея извън Рая, отколкото без нея в него. В началото мислех че говори твърде много, но сега не мога да си представя живота без гласа и. Благословени да са ябълките, които ни събраха и ме научиха да чувам доброто в сърцето и, да долавям силата на духа и.

,

Информация за текста

© 2008 Мирена Пламенова, превод от английски

Mark Twain

Extracts from Adam’s Diary, 1904

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/4988]

Последна редакция: 2008-01-24 21:09:59

Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×