• 1
  • 2

Леон Арсенал

Отричане на Америка

Време е да напиша това, което някои знаят, други подозират, но в по-голямата си част, този факт се пренебрегва от мнозинството: Америка не съществува.

Не, не съществува. Но измамата е толкова голяма и съществува от толкова векове, че потъва в корените на нашата култура, от което става ясно, че много от вас ще погледнат на това твърдение с недоверчивост и ще останат поразени, вследствие на което ще се върнат към първата ми фраза, с подозрението, че не са я разбрали добре. Но това е така! Америка не съществува и никого не е съществувала.

Този фарс започва в края на ХV век, когато се организира малоумната експедиция на генуезеца Колумб, финансирана от кастилския двор поради обяснението, че плувайки на запад, същият щял да открие Индиите. Представлявало е авантюра, която не е свършила така, както е описана в историческите книги, а именно, че с големи усилия екипажите на Пинта и Ниня успели да оцелеят, а Санта Мария се преобърнала през борда си и била повлечена в бездънната бездна от страшните водопади, които се изливали в Края на Света.

Мнозина подозират, че зад фикцията Америка се намира ръката на Фернандо Католикът, този образец на злобен мъчител и пример на Макиавели. Фернандо, който винаги бил скептично настроен към фантазиите на Колумб, след настъпването на часа на пълния му крах, сигурно разбрал, че може да извлече някаква полза от него.

Но за да се разбере тази голяма лъжа, наречена Америка, трябва да знаем каква е било положението на Короната на Кастиля през ХV век. Епохата се е характеризирала с борба между бандитски шайки, банди на благородници и на братя по оръжие, с царства, в които бедните, но благородни рицари са били повече, от колкото трябва, доста ловки в боравенето със стоманените остриета и кавгите, нищо повече.

Фернандо е знаел, че завземането на Гранада и изчезването на границата с нея, която от векове е абсорбирала най-бедните и най-агресивни кастилци, не би станало без възбуждане на вътрешни борби, благодарение на които хиляди рицари без служба и доходи, с готовност биха се записали в която и да е от бандите. Освен това той по-добре е знаел от португалските крале колко безполезен и скъп би се оказал всеки опит за завоевания в Северна Африка.

Да. Фернандо трябва да е бил хитър, изобретателен и благоразумен, за да заинтригува с миража за девствените земи, наречен Америка.

И тъй като старото средство, наречено кръвопускане, било обичайно по онези времена, през следващите десетина години Короната на Кастиля редовно пускала да тече малко от своята кръв, за да предпази пациента от задушаване и конвулсии. При все това, кралството на Карлос І донесло още по-голямо социално напрежение, което намерило отдушник във въстанието на Комунерите и в последствие накарало кралските съветници да се задействат. Химерата за няколко острова, открити на запад, проправила път за цял един Нов Свят, преливащ от империи и богатства, след което първоначалното прокапване от няколко хиляди авантюристи се превърнало в наводнение от десетки и стотици хиляди, които отплували в търсене на сполука. Малката фабула на Западните Индии се превърнала в гигантска измама наречена Америка, такава, каквато и днес я познаваме.

Защото към лъжата се присъединили и други държави. Макар и в по-малка степен, Португалия още от началото била съучастник, тъй като видяла, че северо-африканският й сън се изпарява за нещо, което обединеното кралство Кастиля и Арагон също не се осмелило да осъществи. Неговият последен крал, дон Себастиян, умрял в Алкасаркивир и оставил на трона чичо си Фелипе ІІ, а по това време Португалия се обединила и масивно изпратила неспокойните си души към Америка. В последствие Холандия, Франция и отчасти Англия, също били въвлечени в този фарс.

В продължение на два века всички тези държави почистили своите предимно религиозни недоволства, като ги отправили на запад, но след това времената се изменили, а с тях и химерата за Америка. През ХVІІІ век, Испания вече била разорена и изпаднала в демографска криза, могъществото й било в състояние на упадък. Нейните съперници хвърлили око на Африка и Азия, а новите държави се возели в каруцата на измамата. Първо Франция, а след това и Англия пренебрегнали предполагаемите американски колонии, после от този акт възникнал мираж в миража — Съединените Американски Щати.

Рекламирането на баснята за тази огромна и богата страна продължило през целия ХІХ и началото ХХ век, и тази стръв привлякла многобройни желаещи за една нова възможност. Така че малкият клапан, през който Фернандо де Арагон изпуснал парата, се превърнал в ужасяваща машина, способна да погълне милиони и милиони хора лишени от имущество, от всички части на света.

Тогава фарсът достигнал своя зенит и стигнал до многобройни случаи на геноцид. Достатъчно е да споменем картофената криза в Ирландия в края на ХІХ век, когато гладът принудил да емигрират повече хора, отколкото останали на самия остров. Но ние вече знаем в действителност е била съдбата, която сами си намерили тези нещастници.

Същата, която имали безбройните емигранти от юга, центъра и изтока на Европа или онези, които избягнали ужасите на Втората Световна Война. И понеже това ни засяга, тук не трябва ли да си припомним и за милионите испанци, които поради бедността и гражданските ни войни тръгнали да изградят Америките, което станало през целия ХІХ век и продължило до шейсетте години на ХХ?

Вярно е, че малко по малко, тази колосална лъжа започнала да изгубва полезността си като човешка отточна канализация. За да завършим с обясненията, в действителност поради някаква шега на съдбата, страната, която започнала с тази измама била от последните, която се отказала да я използва. И ако в този смисъл тя е била безполезна, тогава защо още се поддържа?

Да оставим настрана другите съображения, като например какъв обществен ефект би имало разобличение от такъв калибър. Истината е, че Америка представлява някакъв гигантски навес, който вече не може да се демонтира. Не, това не може да стане, защото сгромолясването му ще повлече след себе си нашата икономическа и социална система.

За да поддържа сравнително малката си комедия, Фернандо трябвало да организира система в сянка. Организацията й била натоварена с многобройни задачи: от отправянето на фалшиви писма от страна на индиянците до роднините им в Испания, до трениране на лъжесвидетели, които да потвърждават, че са били там (оцелелите от експедицията на Колумб били първите такива), а после същите поемали ролите на водачи на стадо или се правели на кротки овце, и като такива подтиквали останалите да емигрират. Това, разбира се, ставало през началото на ХVІ век, когато отвлечените били малко на брой и предимно неграмотни, а тогавашните комуникации били много по-несигурни от сегашните.

През ХVІІІ и ХІХ век, емиграцията се увеличавала в геометрична прогресия, а същото, дори в по-голяма степен, се случило и със средствата за поддържане на лъжата, които ставали все по-рафинирани. През ХІХ век човешката машинация и материалът, употребявани за тази цел вече били чудовищни — съставяли двойка, която поддържала лъжата, а организацията им в света през тази епоха била възможно най-голяма. За да се подпомогне финансирането на нещо толкова огромно и скъпо, и на север, и на юг се започнало с голямо мащабния, напълно измислен американски културен продукт.

Според Макиавели, първо се забравя смъртта на баща, а след това загубата на имущество и в същия дух бихме могли да кажем, ако вече не е казано, че златните вериги подчиняват с много по-голяма сила, отколкото железните. В наши дни организацията, която поддържа фарса Америка, задвижва почти половината от световната икономика: от суровините (макар че тяхната важност не е такава, като през миналите векове) до киното, минавайки през патенти, мултинационални компании или литература, разбира се, всичко това американско. И никой не може да пресметне с точност колко милиони хора са въвлечени в тази лъжа. Страхувам се да си го помисля.

Организацията е толкова голяма и употребява толкова човешки средства и материали, че се влива в една глобална бюрокрация; истинско транснационално състояние, стоящо в сянка, което фактически е заграбило властта през последния век. По този начин лъжата за Америка до някаква степен се е превърнала в реалност, поглъщайки собствените си създатели.

Нейната абсолютна власт, приложена за случая, разполага с войски (казват че били на САЩ) и тези средства, които понякога са античовешки, са предназначени да се използват като друг мотив за усилване на вярата в съществуването на Америка. При все това, макар че те разполагат с бази в Европа, там тези методи не се прилагат, защото не са нужни. И без това технологиите, икономиката, и средствата за комуникации са контролирани от тях, а техните агенти се намират навсякъде.

  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×