19

Ела тук (хол.) — Б.пр.

20

Между 21 и 23 часа — Б.пр.

21

В Средновековието — Китайската империя; от убеждението, че се е намирала в центъра на Земята — Б.пр.

22

Средна японска монета — Б.пр.

23

Древнокитайска книга за гадаене чрез произволно избиране с на една от шейсетте и четири хексаграми и тълкуване на текста към нея според предварително намисления въпрос — Б.пр.

24

По време на Китайската империя оградена с непристъпни зидове част от Пекин (Бейджин), в която се намират императорският дворец и прилежащите му сгради — Б.пр.

25

Между 9 и 10 часа сутринта — Б.пр.

26

Един от най-известните университети в Европа, създаден през 1575 г. в гр. Лайден, Западна Холандия — Б.пр.

27

Количеството ориз, достатъчно да изхрани един човек за една година — Б.пр.

28

Японско изкуство за изработване на фигури от нагъната хартия — Б.пр.

Вы читаете Урагири
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×