• 1
  • 2

Джани Родари

Пътническият влак

rodari-nebeto-19.png „Пътнически влак“ е оня влак, който уж е страшен, но е благ и — нали не може да откаже на кантонче даже — спира просто, дето види керемиди. rodari-nebeto-20.png Понякога той е съвсем закъснял, с половин час или даже със цял и, дявол да го вземе, той няма време! Но, ах, тази гаричка малка, жалка, самотна, сиротна, която тъй дълго чака да спре и на нея влака, а бързите влакове край нея летят и пушат, и свирят по своя си път! — Поспрете — тя шепне, — господин влак! Поспрете край мене и ще тръгнете пак! Какво толкова гоните, нека си починат вагоните! Най-сетне и аз като всяка спирка имам своя началник със свирка и пътник истински имам и аз, комуто иска се да пътува с вас! — Не мога, не мога, имам заповед строга! В закъснение пак съм, трябва да наваксам. — Тъй отвръща влакът на малката гара и страшно пуфти и се крие във пара, но гледай го… ето, че стана червен!… Ето отстъпва след миг победен!… Нали ви разправях, такъв си е той: — Но само минута престой. rodari-nebeto-21.png Ах, каква радост на малката гара! Ето, изскачат от нея в превара началникът с еполетите, чиновникът за билетите и важни към вагона крачат пътникът и носачът. И влакът пак тръгва и изгубва се пак Трака-трак, трака-трак… Той е пътнически влак, външно страшен, вътре благ.
,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

  • 1
  • 2
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×