• 1

Джани Родари

Случай с една скоба

rodari-nebeto-10.png Един ученик се заплесна за миг със своя съсед да бърбори и, както отворил бе някаква скоба, забрави да я затвори. От станалото течение едно изречение с подлог, допълнение и сказуемо, се разкиха неописуемо, а след него и цялата тема заподсмърча от хрема. Затова, щом настинката мина, тя накара да сложат табели, на които писачи двамина написаха с букви дебели: „СКОБИТЕ ИМАТ ВАЖНА РОЛЯ. ЗАТВАРЯЙТЕ СКОБИТЕ, МОЛЯ!“
,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8112]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00

  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×