• 1

Джани Родари

Златни думи

rodari-nebeto-22.png Ти си мислиш: — Да имах слънчев лъч за писалка, как ли златна би светела всяка думичка малка! — Но в твойта мастилничка има думи, които, са по-скъпоценни от съкровище скрито. Ако някой със мисъл добричка и чиста оттам ги измъкне и напише на листа, те златни ще блеснат, приятелче мило, макар и написани с най-черно мастило.
,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8120]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00

Вы читаете Златни думи
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×