• 1

Джани Родари

Котката Зима

rodari-nebeto-18.png Отде е пристигнала точно, не зная, и отде толкоз ласкавост взима, но, виж по стъклата на класната стая как търка гърба си Котката Зима. Облачно-сива, сънно-красива, опашка от пушек към небето извива, кълбо от мъгли ту търкаля, ту гали над бели площади и бели квартали и по къщите лази със мекички лапи, сякаш преглежда домашни долапи, и ме кани навънка… — Не, не, не съм глух, госпожо-учителко, признавам, не чух какво казахте точно, но тази Котана, сякаш са мишки, всички мисли ми хвана и ги понесе далеч от граматиката, от географията и от математиката, към пързалки, шейнички, елени, елхички… Котката Зима, тя ме разсея — затуй напишете забележка на нея!
,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8118]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00

Вы читаете Котката Зима
  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×