• 1

Джани Родари

Котешкият вестник

rodari-nebeto-61.png Във вестника, който котките си намират в неделя пред прага, има на шеста страница пет колонки със „Търси-Предлага“: „Търся дом богати квартали бюфет, който зле се затваря“; „Желая съжителство баба позната на колбасаря“, rodari-nebeto-62.png „Чистница галя се мъркам създавам кътче уютно малки опашкодърпачи изключени абсолютно…“ Безработните котки, които си нямат храна и постеля, изчитат от края до края тези обяви в неделя. rodari-nebeto-63.png Но „Търся“, уви, има много, а „Предлагам“ — ужасно малко, и котките сгъват вестника в настроение твърде жалко, Въртят се след пладне вкъщи, кисели и печални, и после се преобличат за своите концерти квартални.
,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8140]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00

  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×