• 1

Джани Родари

Въпросителният знак

rodari-nebeto-25.png Познавам един въпросителен знак, ужасен чудак, с малка главичка и косъм извит; той е, както на вид, така и по нрав любопитен ужасно: на ляво и дясно, в домашно и в класно, пита, разпитва, иска да знае, това къде е, онуй кога е, задава безбройни и мъчни въпроси за еди-що-си и еди-какво-си и когато получи отговор грешен, тъй размахва камшика си, че съвсем не е смешен! На годишния изпит целият клас (а с него и аз!) бяхме поставени пред тъй трудна задача, че въпросният косъм като луд заподскача и така се изви, треперещ и злобен, че стана, уви, на двойка подобен!
,

Информация за текста

© Джани Родари

© 1995 Валери Петров, превод от италиански

Gianni Rodari

Разпознаване и редакция: sam, 2008

Публикация

Джани Родари. Небето е на всички

Италианска

Превод: Валери Петров

Рисунки: Валери Петров

Художествено оформление: Златка Дъбова

Художник-редактор: Момчил Колчев

Печатни коли: 5. Формат: 70/100/16. Цена: 180 лв.

ИК „Колибри“, София, 1995

Печат: Издателство „Спектър“

ISBN 954-529-062-5

Gianni Rodari

Filastrocche in cielo e in terra II libro degli errori

Edizioni E. Elle, Trieste — Italia

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/8122]

Последна редакция: 2008-06-01 16:00:00

  • 1
Добавить отзыв
ВСЕ ОТЗЫВЫ О КНИГЕ В ИЗБРАННОЕ

0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Отметить Добавить цитату
×